Facebook Groups activity points

คะแนน Facebook Groups คืออะไร มีไว้ทำไม ทำอย่างไรให้ได้คะแนนสูงๆ ได้ประโยชน์อะไร

14 ธันวาคม 2023 modify 0
หลายท่านที่ใช้งาน Facebook Groups น่าจะเคยเห็นตัวเลขแสดงคะแนนการมีส่วนร่วมในหน้าโปรไฟล์ในกลุ่มของเราหรือของเพื่อนกันมาบ้าง ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่า คะแนนดัง…

วิธีตรวจสอบ คุณภาพกลุ่ม Facebook Group กลุ่มทำผิดเงื่อนไขการใช้งาน โดนปิดกั้นหรือเปล่า

30 มีนาคม 2023 modify 0
สำหรับผู้ดูแลกลุ่ม Facebook และเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานกลุ่มหรือการแสดงผลกลุ่มน้อยลง ทำการบางอย่างไม่ได้ กลุ่มของคุณอาจจะถูกจำกัดหรือมีการทำผิดเงือ…