Hotspot Menu iPhone

iPhone ปล่อย Hotspot หลุดบ่อยเกิดจากอะไร แก้ไขได้อย่างไร

17 ตุลาคม 2021 modify 0
สำหรับผู้ใช้งาน iPhone แล้วนำเครื่องมาเป็นตัวแชร์เน็ตให้กับมือถือหรืออุปกรณ์อื่น โดยการเกิด Hotspot แล้วเกิดปัญหาใช้งานเน็ตไม่ได้ หรือได้แต่ติดๆดับๆ ขาดๆหายๆ…