Krungthai Next logo

พบแอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย “ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบการติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่อาจเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมของคุณ”

27 เมษายน 2023 modify 0
พบผู้ใช้งานหลายท่านไม่สามารถเปิดแอปธุระกรรมการเงินของธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ได้ขึ้นข้อความ “ไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากพบการติดตั้งแอปพลิเคช…