Lan Cable

สายแลนวิ่งแค่ 100 Mbps ไม่ได้ 1 Gbps แก้อย่างไร

28 มิถุนายน 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ติดตั้งอินเทอร์เน็ตหรือเดินสายแลนภายใน จะใช้ความเร็วที่รองรับ 1 Gbps หรือ 1000 Mbps ได้อย่างไร หากเครื่องของเราแสดงโชว์ว่ากำลังใช้งานอยู่แค่ 100 Mbps เรามีวิธีตรวจสอบได้อย่างไรว่าเราสามารถใช้งานได้แบบไหน และการตั้งค่าอย่างไ [อ่านต่อ…]

No Image

ADSL คืออะไร ย่อมาจากอะไร ประวัติเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

21 เมษายน 2013 modify 0

เชื่อกันว่าหลายคนที่เล่นอินเตอร์เน็ตอยู่นี้มีอยู่มากที่ต่อเล่นเน็ตแบบ ADSL และบางคนอยากจะรู้ว่าเจ้าอินเตอร์เน็ต ADSL มันคืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ตัวผมเองก็เกิดความสงสัย ว่ามันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่การทำงานเป็นอย่างไร วันนี้ก็เลยไปค้นหาข้อมูลม [อ่านต่อ…]