BIOS Mode UEFI

วิธีตรวจสอบ BIOS Mode ว่าเป็น Legacy หรือ UEFI ใน Windows 10

19 มีนาคม 2021 modify 0
ปกติแล้วเราสามารถตั้งค่าการใช้งาน Bios ของเราได้ว่าเราจะเลือกใช้งาน Bios อยู่ในโหมดไหน (ต้องเป็นรุ่นใหม่ๆหน่อย หรือบางรุ่นอาจจะได้แค่ Legacy หรือ UEFI อย่างใดอย…