พบปัญหา Excel แสดงตัวอักษรเพี้ยน รูปแบบตัวหนังสือแปลก ไม่เปลี่ยน Font หลังอัปเดต Windows

23 ตุลาคม 2023 modify 0
สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10, Windows 11 หลังการอัปเดตแล้วพบปัญหา Excel แสดงตัวอักษรเพี้ยน รูปแบบตัวหนังสือแปลก ไม่เปลี่ยน Font ใน Microsoft Excel หลังมีผู้ใช้งานหลาน…