Origin เข้าไม่ได้

เข้า Origin ไม่ได้ “ขออภัย เรากำลังพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคบางอย่าง กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

9 พฤศจิกายน 2020 modify 0
ช่วงนี้เหมือนว่าหลายคนจะไม่สามารถเข้าใช้งาน Origin ได้ โดยเมื่อเข้าไปแล้วจะขึ้นข้อความ “ขออภัย เรากำลังพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคบางอย่าง กรุณาลองใหม่อีก…