FlyVPN

การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ LINE จากประเทศอื่นๆ ด้วยการตั้งค่า VPN (iPhone)

มี.ค. 11, 2014 modify 0

หลายคนที่ใช้ LINE คงจะพอทราบว่าสติ๊กเกอร์ของแต่ละประเทศนั้นมันไม่เหมือนกัน (ฟรีสติ๊กเกอร์) เพราะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุระกิจของแต่ละประเทศนั้นๆ คำถามคือ เราจะสามารถดาวน์โหลดฟรีสติ๊กเกอร์ของประเทศอืนๆได้หรือไม่ การดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ของประเทศอื่นๆสามารถ [อ่านต่อ…]