Connect wifi Windows 10 secutiry key

วิธีเชื่อมต่อ WiFi กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC วิธีใช้งาน WIFI ใน Windows 10 และ Windows 11

29 สิงหาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ PC แบบตั้งโต๊ะที่ไม่มี WiFi ในตัวแต่อยากจะเชื่อมต่อ WIFI ที่มีอินเทอรร์เน็ตแบบไร้สาย อาจเกิดความสงสัยว่าหากคอมพิวเตอร์ของเราไม่มี WIFI จะต้องตั้งค่าอย่างไร ทำอย่างไร และต้องซื้ออุปกรณ์แบบไหนมา มาหาคำตอบกันในบทความนี้กัน สิ่ [อ่านต่อ…]