Facebook ตั้งค่าอย่างไร ไม่ให้คนอื่นโพสต์บน Timeline ของเราได้

การตั้งค่าไทม์ไลน์และการแท็ก


ปกติแล้วการใช้งาน เฟสบุ๊ค เพื่อนจะสามารถโพสต์เรื่องราวต่างๆบน Timeline ของเราได้ (ไม่ใช้การ Tags) แต่เราสามารถตั้งค่าได้ว่า คนที่สามารถโพสต์บนไทม์ไลน์ของเราได้ ให้เป็นเราเท่านั้นได้ หากใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัว (จะเป็นการโพสต์นะครับไม่ใช้การมอง) เราสามารถตั้งค่าได้ดังต่อไปนี้

เข้าไปที่ตั้งค่าบริเวณด้านบนขวามือถือ

facebook ตั้งค่า

เมื่อเข้าไปยังหน้าตั้งค่าแล้ว ให้เลือกเมนูด้านข้างที่เขียนว่า “ไทม์ไลน์และการแท็ก” ดังภาพด้านล่าง

การตั้งค่าไทม์ไลน์และการแท็ก

ให้เลือกแก้ไข ตรง “ใครสามารถเพิ่มสิ่งต่างๆ ในไทม์ไลน์ของฉันได้บ้าง” > ใครบ้างสามารถโพสต์บนไทม์ไลน์ของคุณได้?

ใครบ้างที่สามารถโพสต์บนไทม์ไลน์ของคุณได้?

ให้ปรับเลือกเป็น “เฉพาะฉัน” เพียงเท่านี้ จะไม่มีใครโพสต์บนไทม์ไลน์ของเราได้แล้ว แม้แต่เพื่อนของเรา มีเฉพาะเราเท่านั้นที่สามารถโพสต์ได้ ส่วนการแท็กต่างๆ ก็จะอยู่ในส่วนของการตั้งค่านี้เช่นเดียวกัน สามารถตั้งค่าว่าหาก Tags แล้วจะขึ้นไปยัง Timeline เลยหรือไม่หรือต้องอนุญาติเสียก่อน และอื่นๆ สามารถตั้งค่าได้ตรงนี้เช่นเดียวกัน

About modify 4848 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.