[PR] วีเอ็มแวร์ ร่วมแสดงศักยภาพเทคโนโลยี ในงานโมบาย เวิลด์ คองเกรส 2017

นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ดีฟายของวีเอ็มแวร์ พร้อมช่วยให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถปรับโฉมและจัดการธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

วีเอ็มแวร์ ช่วยผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถขับเคลื่อนสู่ศักยภาพสูงสุดขององค์กร พร้อมพลิกโฉมสู่ธุรกิจดิจิตอลด้วยซอฟต์แวร์ ในงาน โมบาย เวิลด์ คองเกรส 2017

นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ดีฟายของวีเอ็มแวร์ พร้อมช่วยให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถปรับโฉมและจัดการธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

ที่งาน โมบาย เวิลด์ คองเกรส 2017 วีเอ็มแวร์ อิงค์ (NYSE: VMW) ร่วมแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในการช่วยให้ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม, เคเบิ้ลและมือถือ สามารถพลิกโฉมสู่ธุรกิจดิจิตอลและให้บริการได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยการโชว์เคสโซลูชั่นใหม่ล่าสุดและโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ดีฟายแบบครบวงจรของวีเอ็มแวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ประกอบด้วย เน็ตเวิร์ก ฟังก์ชั่น เวอร์ช่วลไลเซชั่น (NFV)  เทคโนโลยีด้านโมบิลิตี้ และ ไอโอที (IoT) ที่พร้อมเข้ามาตอบโจทย์ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถสร้างรายได้ใหม่ๆ เข้าสู่องค์กร ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัย และทำให้ระบบเน็ตเวิร์กมีความทันสมัยพร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G และไอโอที (IoT) ในอนาคต

ปัจจุบัน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทั่วโลกต้องเผชิญกับคาดหวังของลูกค้าที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันต้องเผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการด้วยกันเอง ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น รูปแบบการให้บริการที่มีความคล้ายคลึงกับคู่แข่งจนหาจุดเด่นไม่ได้ รวมถึงรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด ความท้าทายเหล่านี้ทำให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารต้องคำนึงถึงการสร้างระบบเครือข่ายสำหรับวันนี้และอนาคต รวมถึงต้องมองหาโอกาสในการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ

ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารต้องเริ่มปรับตัว เนื่องจาก ธุรกิจการให้บริการสื่อสารและแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ OTT (Over-the-Top) เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบัน โดยธุรกิจประเภทนี้สามารถเพิ่มฐานลูกค้าและสร้างกำไรจากการให้บริการได้อย่างเต็มที่เนื่องจากผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเอง  ในขณะเดียวกันการมาถึงของเครือข่าย 5G ในอนาคตจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารต้องหันมาอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานด้านโมบาย เพื่อที่จะรองรับดีมานด์ของการใช้งานวิดีโอหรือเวอร์ช่วล เรียลลิตี้ (VR) ที่ต้องใช้แบนด์วิธสูง รวมถึงรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอโอที (IoT) ที่อยู่แบบกระจัดกระจาย  เครือข่ายของผู้ให้บริการจำเป็นต้องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการทำงาน และประสบการณ์ที่มอบให้กับลูกค้า  ที่สำคัญในยุคโมบายคอมพิวต์ติ้ง องค์กรธุรกิจที่ใช้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร มักประสบกับปัญหาในการจัดการระบบไอทีและการรักษาความปลอดภัย จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารจะสามารถนำเสนอบริการในการช่วยบริหารและจัดการระบบไอทีให้แก่ลูกค้าได้

นายชีการ์ อัยยาร์ รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Telco Group ของวีเอ็มแวร์ กล่าวว่าในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ต้องเปลี่ยนจากการเป็น ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายเป็น ผู้สร้างนวัตกรรม ผ่านการมอบบริการ คอนเทนต์ และสร้างตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ โครงสร้างระบบไอทีแบบซอฟต์แวร์      ดีฟายและเวอร์ช่วลไลเซชั่น จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถสร้างระบบเครือข่ายที่ทันสมัย พร้อมรองรับ 5G และเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในการทำธุรกิจได้  ด้วยโครงสร้างระบบไอทีแบบซอฟต์แวร์ดีฟายของวีเอ็มแวร์ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเน็ตเวิร์ก ฟังก์ชั่น เวอร์ช่วลไลเซชั่น (NFV), เทคโนโลยีด้านโมบิลิตี้ หรือ ไอโอที(IoT) จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว พัฒนาระบบการดำเนินงานและการจัดการ พร้อมให้บริการโมบายแอพพลิเคชั่นและเซอร์วิสต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะในธุรกิจขนาดใดก็ตาม

วีเอ็มแวร์ได้รับการยอมรับ ในการคิดค้นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถส่งมอบบริการใหม่ ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ในเวลาเดียวกัน โดยโซลูชั่น VMware Cross-Cloud Architecture™ รวมถึง เวอร์ช่วล เน็ตเวิร์ก ฟังก์ชั่น (VNFs) และแอพพลิเคชั่นต่างๆ จากพาร์ทเนอร์ในอีโคซิสเต็มส์ของวีเอ็มแวร์ พร้อมช่วยให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถให้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  VoLTE , ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System – IMS), enterprise SD-WAN, เทคโนโลยีด้านโมบิลิตี้, ระบบจัดการเวิร์กสเปซขององค์กร, และบริการไอโอที (IoT) ต่างๆ เช่น รถที่เชื่อมต่อการสื่อสารได้ สมาร์ทสเตเดี้ยม และสมาร์ทซิตี้ เป็นต้น

นอกจากนี้แพลตฟอร์มเน็ตเวิร์ก ฟังก์ชั่น เวอร์ช่วลไลเซชั่น (NFV) ของวีเอ็มแวร์ ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ETSI ยังพร้อมช่วยพัฒนาระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถสร้างบริการใหม่ๆ ที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด พร้อมรองรับ 5G ในอนาคต โดยผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทั่วโลกได้ร่วมมือกับวีเอ็มแวร์เพื่อเข้ามาช่วยบริหารจัดการเทคโนโลยีด้านโมบิลิตี้ขององค์กร และสร้างบริการดิจิตอลเวิร์คเสปซต่างๆ ให้แก่ลูกค้าของตนในหลายแพลตฟอร์มผ่านทั้งโทรศัพท์มือถือและเดสก์ท็อป

ในส่วนของไอโอที (IoT) วีเอ็มแวร์ ได้ประกาศความร่วมมือกับ HARMAN บริษัทเทคโนโลยีเครือข่ายชั้นนำของธุรกิจยานยนต์สำหรับตลาดผู้บริโภคและองค์กร เพื่อนำเสนอโซลูชั่น ด้าน IoT เฉพาะทางที่เหมาะกับลูกค้าระดับองค์กรในอุตสาหกรรมค้าปลีก การบริหารอาคาร ยานยนต์ และพลังงาน ผ่านการผสานเอาความเชี่ยวชาญของ HARMAN ในด้านการทำซอฟต์แวร์อัพเดทแบบ over-the-air (OTA) โดยไม่ต้องผ่านสายสัญญาณ, เซ็นเซอร์, เกตเวย์ และบริการด้านการวิเคราะห์ เข้ากับโซลูชั่นไอโอที (IoT) ของ วีเอ็มแวร์ ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถติดตั้ง บริหารจัดการ ตรวจสอบ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานไอโอที (IoT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

About modify 4268 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.