Google Glass ปล่อยคลิปสอนการใช้งาน เบื้องต้น

thumbnail default

Google Glass

เรียกได้ว่าส่งสินค้ากับล๊อตแรกไปได้ไม่นาน ก็เริ่มมีหลายคนเริ่มรีวิว Google Glass ให้เราได้ดูกันบ้างแล้ว ล่าสุด Project Glass ปล่อยวีดีโอสาธิตการใช้งานเบื้องต้นของ Google Glass มาบ้างแล้วเป็นการใช้งานเบื้องต้น

Google Glass
Google Glass

สอนในคริปสอนการใช้งานการตั้งค่าต่างๆ การควบคุม หน้าจอผ่านการทัชที่ด้านขาแว่น Google Glass หน้าไทม์ไลน์ การแชร์ไฟล์วีดีโอ เป็นต้น สามารถดูคริปได้จากด้านล่างครับ

About modify 4263 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.