Flicks หน่วยนับเวลาแบบใหม่ใช้สำหรับงานมัลติมีเดีย คิดค้นโดยทีมงาน Facebook

Flicks หน่วยนับเวลาแบบใหม่ใช้สำหรับงานมัลติมีเดีย คิดค้นโดยทีมงาน Facebook


ทีมพัฒนาเกี่ยวกับ OculusVR ของ Facebook ได้คิดค้นหน่วยวัดเวลาแบบใหม่ที่มีชื่อว่า Flicks (Frame-tick) ขึ้นมา โดยมุ่งหวังที่จะนำไปใช้งานร่วมกับไฟล์วีดีโอและไฟล์เสียง สร้างความสะดวกและแม่นยำมากขึ้น มีความละเอียดมากที่สุด โดย 1 Flick จะมีค่าเท่ากับ 1/705600000 วินาที

ขออนุญาตเท้าความไปถึงความรู้ด้านมัลติมีเดียสักเล็กน้อย Fps คือ ค่าเฟรมที่แสดงผลใน 1 วินาที เช่น 60fps ก็มีการแสดงผลภาพทั้งหมด 60 ภาพ ภายใน 1 วินาที ส่วน Hz เป็นค่าความถี่ ตัวอย่างเช่น 50Hz คือมีความถี่ 50 ครั้ง ต่อ 1 วินาที ซึ่งค่า Flicks เป็นค่าที่สามารถแปลงเป็นหน่วย Fps หรือ Hz ได้อย่างลงตัว หากนำค่า Flicks มาคูณแล้วล่ะก็มันจะมีค่าไล่ขึ้นไปได้ดังนี้ 8, 16, 22.05, 24, 25, 30, 32, 44.1, 48, 50, 60, 90, 100, 120 ซึ่งเลขเหล่านี้ หากสังเกตดีๆ มันจะตรงกับค่าหลายๆ อย่าง เช่น 44.1 ก็เป็นค่า Sample rate ยอดนิยมของไฟล์เสียง

หากดูตามรายละเอียดในขั้นต้นแล้วจะพบว่า หน่วย Flicks จะทำให้การทำงานง่ายขึ้น ความแม่นยำการในการหนดจุดต่างของเวลาในสื่อมัลติมีเดียสูงขึ้น ส่งผลให้ผลงานที่ผลิตออกมานั้นสมบูรณ์แบบถึงขีดสุด  แต่อย่างไรก็ตาม Flicks เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นมา อาจยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% ต้องดูกันว่าในอนาคตจะถูกนำไปใช้งานจริงในโปรแกรมต่างๆหรือไม่ แต่โดยส่วนตัวแล้วผมแอบเชียร์อยู่นะครับ

ที่มา : alphr.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.