Google ประกาศยกเลิกบริการ URL สั้น goo.gl วันที่ 13 เมษาบน

ปิดให้บริการย่อ URL ของ Google


สำหรับใครที่เคยใช้งานบริการย่อ URL ของ Google ในเว็บไซต์ goo.gl ดูเหมือนว่า Google จะหยุดให้บริการ การใช้งานแล้ว โดยจะปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่ 13 เมษาบน 2561 หลังปิดให้บริการแล้ว URL ที่เคยสร้างผ่าน goo.gl จะยังคงสามารถใช้งานได้อยู่

goo.gl

การปิดให้บริการ goo.gl คือวันที่ 12 เมษายน แต่จะยังสามารถใช้งาน URL ที่เคยสร้างผ่าน goo.gl ก่อนหน้านี้ได้ และสามารถชมสถิติการใช้งานได้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562 หรือปีหน้า แต่ลิงค์ที่สร้างก็ยังใช้งานได้อยู่

สำหรับนักพัฒนา บริการที่เข้าถึง URL Shortener APIs  ก่อนวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 จะยังคงสามารถใช้บริการย่อ URL ได้จนถึง 30 มีนาคม 2562 และหลังจากหมดช่วงระยะเวลาดังกล่าวลิงค์ก็จะยังคงใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกัน

สำหรับบริการย่อ URL จาก Google อย่าง goo.gl ถือกำเนิดมาในช่วงที่กระแสความนิยม Twitter และ Facebook เริ่มได้รับความนิยมใหม่ จุดประสงค์ของบริการก็ค่อ ลดจำนวนตัวอักษรของ URL ให้สั้นลง เพื่อง่ายต่อการใช้งานและสามารถโพสต์ลง Twitter เพื่อประหยัดจำนวนตัวอักษร เพราะทวิตเตอร์จำกัดจำนวนตัวอักษร

บริการเดียวกันที่คล้ายกับ goo.gl เกิดขึ้นมากมายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และก็ยังมีอีกหลายบริการที่ยังเปิดให้บริการอยู่ ที่มีคนให้ความสนใจใช้งานกันมากก็จะเป็น bit.ly, ow.ly หรือ Firebase Dynamic Links อีกหนึ่งบริการจาก Google

ที่มา – Google Developers Blog

About modify 4845 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.