Windwos 10 ตั้งค่า Let’s finish setting up your device

Windows 10 Desktop

Let’s finish setting up your device. Your device needs to connect to a few more Microsoft services to help you work more easily and securely across all your devices. Select “Continue” to get start in just a few clicks.


สำหรับใครที่ใช้งาน Windwos 10 เวลาเปิดเครื่องมาหรือพึ่งติดตั้ง Windows คุณอาจจะเจอหน้าต่างเด้งขึ้นมาพร้อมข้อความ “Let’s finish setting up your device. Your device needs to connect to a few more Microsoft services to help you work more easily and securely across all your devices. Select “Continue” to get start in just a few clicks.”

Let's finish setting up your device. Your device needs to connect to a few more Microsoft services to help you work more easily and securely across all your devices. Select "Continue" to get start in just a few clicks.

การตั้งค่าต่างๆในหน้าดังกล่าวจะเป็นการตั้งค่าของ

  • Windows Hello helps you sing in quickly เป็นวิธีที่เฉพาะตัวยิ่งขึ้นในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือ PIN คุณสามารถใช้ Windows Hello เพื่อลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ของคุณบนหน้าจอเมื่อล็อก และลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณบนเว็บได้
  • Achieve more with a Microsoft 365 subscription โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ cloud ได้ โดยเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานโปรแกรม จากบน PCไปใช้งานออนไลน์บน Cloud และยังมีบริการออนไลน์อื่นๆให้ใช้งานได้อีกด้วย อาทิ เช่น Exchange , SharePoint, Skype for Business, และ Yammer
  • Link your phone and PC
  • Kee your files more secure in the cloud with OneDrive
  • Work seamlessly across any device
  • Enhance your web browsing experience

หากขึ้นหน้าดังกล่าวให้คลิกเลือกที่ Continue ได้เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

เข้าสู่ระบบด้วย Sign in with Mocrosoft

หน้าต่างนี้จะเป็นให้เราลงชื่อเข้าในในการใช้บัญชีของไมโครซอฟท์ ให้ใส่อีเมลและรหัสผ่าน จะเป็นผู้ใช้แบบออนไลน์ หากต้องการก็ให้กรอกไปได้เลย เมื่อไหร่ไปแล้วเราจะสามารถใช้งานและรายการต่างๆใน list ด้านบนเพื่อสมัครการใช้งานและรับบริการต่างๆได้

แต่หากไม่ต้องการให้เลือก Cancel ดังภาพด้านบน

ไม่เข้าสู่ระบบด้วย Sign in with Mocrosoft

Windows ก็จะยกเลิกการการเปิดใช้งานบัญชีออนไลน์ต่างๆดังที่กล่าวมา และเปิดให้เราสามารถใช้งาน Windows 10 ได้แบบปกติ

Windows 10 Desktop

 

About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.