Working on updates คืออะไร Windows 10, 11 ปิดหรือเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นข้อความดังกล่าวคืออะไร

Working on updates 24%, Don't turn off your PC. This will take a while.

Working on updates 24%, Don’t turn off your PC. This will take a while.


ผู้ใช้งาน Windows 10 หรือ Windows 11 หลังจากปิดคอมพิวเตอร์หรือเปิดคอมพิวเตอร์อาจค้างหน้าจอสีฟ้า และมีข้อความเขียนว่า “Working on updates 24%, Don’t turn off your PC. This will take a while.” คอมพิวเตอร์ไม่ยอมปิดมีเปอร์เซ็นต์ หลายคนไม่ทราบว่าข้อความดังกล่าวคืออะไร ต้องทำอย่างไร มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความดังกล่าวกัน

Working on updates 24%, Don't turn off your PC. This will take a while.

หากใครที่ปิดหรือเปิดคอมพิวเตอร์และขึ้นข้อความ “Working on updates 24%, Don’t turn off your PC. This will take a while.” ลักษณะแบบภาพด้านบน พร้อมคำอธิบาย “Your PC will restart several times, Your organizetion manages your update settings” นั้นหมายความว่า Windows ของคุณกำลังอัปเดตอยู่ การอัปเดต Windows บางทีจำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ หรืออัปเดตก่อนที่จะมีการเริ่มต้นหรือปิดระบบปฏิบัติการ ถึงจะสามารถติดตั้งไฟล์ลงไปได้ เพราะหากเปิดเครื่องไว้อยู่ service บางตัวจะยังไม่สามารถลงทับลงไปได้ เพราะอาจจะทำงานอยู่ จึงจำเป็นต้องติดตั้งระหว่างเปิดหรือปิดเครื่อง

ฉนั้นเมื่อเราเปิดหรือปิดระบบปฏิบัติการ Windows แล้วได้รับข้อความดังกล่าว อย่า! พยามปิดเครื่องหรือกระทำการใดๆ เพราะนั้นอาจทำให้ขั้นตอนการติดตั้งหรืออัปเดตไฟล์มีปัญหา ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับระบบปฏิบัติการ Windows ได้ อาจทำให้ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ฉนั้นให้รอจนกว่าจะอัปเดตสำเร็จ

ระยะเวลาในการรอ ขึ้นอยู่กับขนาดหรือความใหญ่ของการอัปเดตนั้นๆ และขึ้นอยู่กับความสามารถหรือความเร็วของอุปกรณ์ของเราด้วย (ส่วนใหญ่มักใช้การทำงานของที่เก็บข้อมูล รวมไปถึง CPU และ RAM ที่มีผลต่อความเร็วในการอัปเดต)

หากใครที่สงสัยว่าข้อความดังกล่าวคืออะไร เมื่ออ่านบทความนี้แล้วน่าจะพอเข้าใจได้นะครับว่ามันคืออะไร และสิ่งที่ได้คืออาจต้องรอให้จนกว่าจะอัปเดตเสร็จ แต่มีบ้างกรณีที่รอนานมากๆ นานแบบหลายชั่วโมงขึ้นไป นี้อาจเป็นปัญหาสำหรับ Windows เพราะบางครั้งก็เกิดขึ้นได้ ว่าในขั้นตอนระหว่างการอัปเดต เกิดความผิดพลาดขึ้น ทำให้เครื่องค้าง และค้างอยู่อย่างนั้น ทำอะไรไม่ได้ เราอาจต้องทำการกดปุ่ม reset เพื่อเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าโชคดีอาจจะมีการอัปเดตใหม่ แต่ถ้าโชคร้าย เราอาจะต้องทำการ repair Windows ใหม่หรืออาจต้องติดตั้ง Windows ใหม่เลยก็ได้

 

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.