ติดตั้ง Windows ไม่ได้ขึ้น A media driver your computer needs is missing แก้ไขอย่างไร เกิดจากอะไร

Windows 11 logo

A media driver your computer needs is missing. This could be a DVD, USB or Hard disk driver. If you have a CD, DVD, or USB flash drive with the driver on it, please insert it now.


หากติดตั้ง Windows แล้วขึ้นข้อความ “A media driver your computer needs is missing. This could be a DVD, USB or Hard disk driver. If you have a CD, DVD, or USB flash drive with the driver on it, please insert it now. Note: If the installation media for Windows is in the DVD drive or on a USB drive can safely remove it for this step” หรืออาจจะเป็น Erro คล้ายๆกันคือ “A required CD/DVD drive device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD, DVD, or USB flash drive, please insert it now. Note: If the Windows installation media is in the CD/DVD drive, you can safely remove it for this stepทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าเกิดจากอะไร และมีวิธีแก้อย่างไร

A media driver your computer needs is missing

ปัญหาทั้ง 2 เกิดจากสาเหตุหลักๆด้วยกันได้แก่

  • Windows ไม่เจอที่เก็บข้อมูลในเครื่อง
  • Windows ไม่เจอไฟล์ติดตั้ง Windows

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

  • ทำการเปลี่ยนช่องเสียบ USB หากใช้ USB ในการติดตั้ง Windows – ในกรณีที่ใช้ flash drive ในการติดตั้ง Windows ให้ทำการเปลี่ยนช่องเสียบ ยิ่งหากใส่ช่อง USB 3.0 ให้ทดสอบเปลี่ยนมาเสียบช่อง 2.0 แทน
  • หากใครแผ่นในการติดตั้งไฟล์อาจมีปัญหา เรื่องของการบันทึกที่อาจไม่เหมาะกับการอ่าน ให้ตรวจสอบแผ่นที่ติดตั้ง Windows หรือลองเปลี่ยนดู
  • ไฟล์ติดตั้ง Windows เสียหาย
  • ตรวจสอบ BIOS หรือ UEFI  เปลี่ยนค่า AHCI หรือ SATA
  • Windows ไม่รู้จัก จำเป็นต้องติดไดร์เวอร์ Intel Rapid Storage Technology User Interface and driver (Windows รุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยจอปัญหานี้) ให้ดาวน์โหลด Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) User Interface and Driver ไว้ในแฟรชไดร์ฟแล้ว browse ตอนเกิดข้อความนี้เพื่อติดตั้งไดร์เวอร์

ใครที่เจอปัญหาในส่วนนี้ให้ลองทดสอบแก้ไขปัญหาจากด้านบนลงมา นี้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา หากคุณติดตั้ง Windows แล้วเจอข้อความ error ดังกล่าว

About modify 4882 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.