Google ขึ้น Doodle วันส่งท้ายปีเก่า 2022 ในวันก่อนสิ้นปีต้อนรับปีใหม่

วันส่งท้ายปีเก่า 2022

Google Doodle วันส่งท้ายปีเก่า 2022


Google ขึ้นรูปภาพโลโก้หรือ Google Doodle ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ถือเป็นการ “วันส่งท้ายปีเก่า 2022” ภายใสรูปภาพเป็นการนำตัวเลข 2022 มาเล่นคำ ในโลโก้ของ Google เพื่อเป็นการส่งท้ายปี 2022 นั้นเอง

วันส่งท้ายปีเก่า 2022

นอกจากนั้น Google ยังมีคำอธิบายในหน้าของ Google Doodle ไว้ว่า

Today’s Doodle celebrates New Year’s Eve, a time to reminisce about 2022 and look forward to a fresh start in 2023. Whether you’re setting off fireworks or setting goals for next year, here’s to the great things to come in 2023!

3… 2… 1…

ซึ่งแปลออกมาเป็นไทยได้ประมาณว่า

Doodle ของวันนี้เป็นการฉลองวันส่งท้ายปีเก่า ช่วงเวลาแห่งความทรงจำเกี่ยวกับปี 2022 และตั้งตารอการเริ่มต้นใหม่ในปี 2023 ไม่ว่าคุณจะจุดดอกไม้ไฟหรือตั้งเป้าหมายสำหรับปีหน้า นี่คือสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2023!

3… 2… 1…

รูปภาพของ Google Doodle ถูกแสดงเกือบทุกประเทศทั่วโลก จะแสดงหน้าต่างเหมือนกัน

แผนทีแสดง วันส่งท้ายปีเก่า 2022

ที่มา – Google Doodle

About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.