Windows 11 Update KB5022360 มีอะไรใหม่ แก้ไขอะไรบ้าง

Windows 11 logo

Windows 11 Update KB5022360 (OS Build 22621.1194)


Windows 11 อัปเดตวันประจำวันที่ 26 มกราคม 2023 มีการอัปเดตแก้ไข ปัญหาต่างๆอยู่หลายจุด ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นมาดูรายละเอียดกัน

Windows 11 Update KB5022360

ข้อมูลสำคัญ

 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ทํางานอยู่ แอปพลิเคชันอาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้เมาส์และแป้นพิมพ์พร้อมกัน
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณแปลงหรือแปลงอักษรคันจิภาษาญี่ปุ่นอีกครั้งโดยใช้แอปชุดอักขระหลายไบต์ (MBCS) เคอร์เซอร์อาจย้ายไปยังตําแหน่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณพิมพ์
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อไฟล์รูปภาพที่คุณพบโดยใช้การค้นหาบนแถบงาน ปัญหานี้ทําให้คุณไม่สามารถเปิดรูปภาพเหล่านั้นได้
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้คุณค้นหาไฟล์ตามเนื้อหาของไฟล์
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่มีผลต่อตัวควบคุมเกมบางตัว เมื่อตัวควบคุมเกมเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อาจไม่เข้าสู่โหมดสลีป

ปรับ ปรุง

การอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยนี้มีการปรับปรุงคุณภาพ เมื่อคุณติดตั้ง KB นี้:

 • ใหม่! การอัปเดตนี้จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งานสําหรับการอัปเดต.NET Framework ตัวอย่าง หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้ การอัปเดต.NET Framework ตัวอย่างในอนาคตทั้งหมด (ไม่บังคับ) จะแสดงบนหน้า การตั้งค่า > Windows Update > ตัวเลือกขั้นสูง > การอัปเดตเพิ่มเติม บนหน้านั้น คุณสามารถควบคุมการอัปเดตเพิ่มเติมที่คุณต้องการติดตั้งได้
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ searchindexer.exe ซึ่งจะหยุดคุณจากการลงชื่อเข้าใช้หรือลงชื่อออกแบบสุ่ม
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของทรัพยากรระหว่างเธรดอย่างน้อยสองเธรด (เรียกว่าการชะงักงัน) การชะงักงันนี้มีผลต่อโปรแกรมประยุกต์ COM+
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ conhost.exe หยุดการตอบสนอง
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลต่อรายการค้นหาส่วนต่อท้าย Domain Name System (DNS) เมื่อคุณกําหนดค่าโดเมนหลักอาจหายไป
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลต่อ FindWindow() หรือ FindWindowEx() พวกเขาอาจส่งคืนจุดจับหน้าต่างที่ไม่ถูกต้อง
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อบางระบบที่มีเฟิร์มแวร์ Trusted Platform Modules (TPM) ปัญหานี้ทําให้คุณไม่สามารถใช้ AutoPilot เพื่อตั้งค่าระบบเหล่านั้นได้
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ mstsc.exe โดยจะหยุดการตอบสนองขณะเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ RemoteApp และเดสก์ท็อป
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ทําให้ตัวควบคุมโดเมน (DC) ของ Windows Server 2022 หยุดการตอบสนอง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อประมวลผลคําขอ Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่มีผลต่อแท็ก MSba Resilient File System (ReFS) ปัญหานี้ทําให้เกิดการรั่วไหลของพูลที่ไม่สามารถทําเพจได้
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ ReFS ปัญหาทําให้เกิดการใช้งานพูลที่ไม่สามารถทําเพจได้สูง ซึ่งทําให้หน่วยความจําระบบหมด
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การกรองที่อยู่การส่งออก (EAF) ของ Microsoft Exploit Protection บางแอปพลิเคชันหยุดการตอบสนองหรือไม่เปิด ซึ่งรวมถึง Microsoft Office และ Adobe Reader
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อแอปพลิเคชันที่ใช้ Microsoft Edge WebView2 เพื่อแสดงเนื้อหา แอปพลิเคชันที่ใช้ WebView2 รวมถึง Microsoft Office และแอป Widgets เนื้อหาอาจปรากฏเป็นว่างเปล่าหรือเป็นสีเทา
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายกลุ่มสําหรับข้อความปราศรัยที่ขยาย
 • การอัปเดตนี้จะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณเปิดใช้งานการกําหนดค่าตัวประมวลผลข้อมูลการวินิจฉัยของ Windows ในการเตรียมพร้อมสําหรับการสนับสนุนขอบเขตข้อมูล EU หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งานการกําหนดค่าตัวประมวลผลข้อมูลการวินิจฉัยของ Windows

ที่มา – Microsoft Support

About modify 4837 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.