ลบข้อความ Messenger ทั้งสองฝ่าย วิธีลบแชท Facebook ทั้งหมด

Messenger logo

วิธียกเลิกส่งข้อความ Messenger ลบข้อความที่ส่งไปแล้วไม่ให้เห็นได้หรือไม่


สำหรับผู้ใช้งาน Facebook ในแชทข้อความ Messenger ในบางครั้งเราอาจสงข้อความผิด หรือมีความจำเป็นต้องลบข้อความต่างๆที่ส่งไปแล้ว เราจะสามารถลบข้อความของเราได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร การลบข้อความทั้งสองฝ่ายทำได้หรือไม่ ลบแค่เราคนเดียวหรือลบออกจากทุกคน บทความนี้จะพูดถึงการลบข้อความทั้งหมดใน Facebook Messenger

 ลบข้อ Messenger ความที่ส่งไปได้หรือไม่

การลบข้อความแบบเฉพาะข้อความที่เราส่งไป สามารถทำได้ 2 กรณีด้วยกันได้แก่ ยกเลิกการส่ง และ ลบออกจากแชทคุณ ใน iPhone จะมีข้อความต่างกันคือ ยกเลิกการส่งให้ทุกคน และ ยกเลิกการส่งเฉพาะคุณ ข้อความต่างกันแต่ความหมายเดียวกัน

การยกเลิกการส่งข้อความทำได้โดยการแตะค้างที่ข้อความดังกล่าว และเลือก ยกเลิกข้อความ ลบข้อความ หรือบางครั้งจำเป็นต้องเลือกเมนู เพิ่มเติม.. และเลือก

แตะค้างและเลือกลบข้อความ Messenger

ยกเลิกการส่ง และ ลบออกจากแชทคุณ Android

iPhone จะมีข้อความต่างกันคือ ยกเลิกการส่งให้ทุกคน และ ยกเลิกการส่งเฉพาะคุณ

ความหมายของ 2 เมนู

  1. ยกเลิกการส่ง หรือ ยกเลิกการส่งให้ทุกคน คือการยกเลิกการส่งที่จะยกเลิกข้อความที่เราส่งออกไปด้วย เพื่อจะไม่เห็นข้อความที่เราส่ง หากเขายังไม่ได้อ่านก่อนที่เราจะลบ และหลังจากเลือกตัวเลือกนี้ จะมีข้อความแสดงว่าเราได้ยกเลิกการส่งข้อความนั้น เพื่อนเราจะเห็นว่าเราลบข้อความ ไม่มีวิธีไม่ให้เพื่อนเห็น เรียกได้ว่าการกระทำใดๆ ล้วนมีร่องรอย และการยกเลิกการส่งข้อความนี้จะทำได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากเวลาผ่านไปสักระยะ เมื่อแตะค้างที่ข้อความ อาจจะไม่มีตัวเลือกนี้ให้เลือกแล้ว
    ยกเลิกการส่งข้อความ Messenger
    คุณอาจเห็นข้อความที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือ ลบออกจากทุกคน ข้อความนี้เป็นข้อความที่มีความหมายเดียวกันคือการยกเลิกการส่งข้อความ อาจเปลี่ยนไปตามเวอร์ชันของ Messenger หรืออุปกรณ์
    ลบออกจากทุกคน Messenger
  2. ลบออกจากแชทคุณ  หรือ ยกเลิกการส่งเฉพาะคุณ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ข้อความจะถูกลบเฉพาะฝังเราเท่านั้น ฝังเพื่อนยังคงมีข้อความนั้นอยู่ และฝังเราจะไม่มีร่องรอยการลบ จะเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เฉพาะฝังเรา

การลบข้อความแชททั้งหมด Messenger

การลบข้อความสนทนาทั้งหมดทำได้เพียงฝังเราเท่านั้น ไม่สามารถทำได้ในฝังเพื่อนได้ การลบข้อความแชททั้งหมดทำได้โดยการแตะค้างที่หน้าแชทในรายชื่อแชท และเลือกลบ และจะมีข้อความแจ้งเตือนว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบการสนทนานี้อย่างถาวร” ให้ตอบ ลบ ทั้ง 2 ระบบทั้ง Android และ iOS จะทำลักษณะคล้ายๆกันต่างกันที่หน้าตาการนิดหน่อย ดังภาพด้านล่าง

การลบข้อความแชททั้งหมด Messenger

About modify 4837 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.