iPhone ใช้ LINE 2 ID ได้หรือไม่ ใช้งานไลน์ได้ 2 บัญชีในเครื่องเดียวกัน

iPhone Setting icon

ไอโฟนสามารถเล่นไลน์ได้ 2 บัญชีหรือไม่ ใช้งานไลน์พร้อมกันได้ 2 บัญชี


สำหรับผู้ใช้งาน iPhone อาจเกิดคำถามเกี่ยวกับการใช้งานแอป LINE ว่าสามารถเข้าสู่ระบบได้ได้ 2 หน้าจอหรือไม่เพราะอย่าง Android ก็ฟีเจอร์เจอโคลนแอปให้สามารถเปิดไลน์ได้ 2 ตัวทำให้สามารถเข้าสู่ระบบไลน์ได้ 2 บัญชีในเครื่องเดียวได้ แต่สำหรับ iPhone ไม่มีฟีเจอร์โคลนแอป หรือมีวิธีอื่นที่สามารถทำให้สามารถรัน LINE ได้ 2 หน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบ LINE ได้ 2 บัญชีพร้อมกันได้

LINE iPhone

iPhone ไม่มีฟีเจอร์โคลนแอป หรือ Dual Messenger อย่าง Android ที่สามารถเล่นแอปสือต่างๆได้อย่าง Samsung จะมีฟีเจอร์ Dual Messenger ที่สามารถโคลนแอปสือโซเชียลหลักๆอย่าง Facebook, Messenger และ LINE ได้ หากใครกำลังมองหาฟีเจอร์นี้บน iPhone ก็ต้องบอกว่า iPhone ไม่สามารถทำได้ 

iPhone 14 spec

การโคลนแอปของ iPhone ก่อนหน้านี้อาจใช้แอปเสริมในการช่วยให้สามารถโคลนแอปได้ แต่ตอนนี้เหมือนว่าจะไม่สามารถใช้งานได้แล้ว หลังจากอัปเดต iOS 15 ขึ้นไป

หากใครที่ต้องการฟีเจอร์เข้าสู่ระบบไลน์แบบหลายบัญชีตัวเลือกในการเลือกใช้งาน iPhone ก็ไม่ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะคิดว่าฟีเจอร์นี้จะไม่ถูกนำมาใช้กับ iPhone เร็วๆนี้อย่างแน่นอน ถึงมีก็อาจเป็นจากฟีเจอร์ของแอปที่ต้องดาวน์โหลดมาช่วยเสริม

About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.