iPhone ขึ้น ตรวจพบของเหลวอยู่ในช่องต่อ Lightning, ไม่พร้อมให้ชาร์จ เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

ตรวจพบของเหลวอยู่ในช่องต่อ Lightning

ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้าขึน ตรวจพบของเหลวอยู่ในช่องต่อ Lightning, Charging not available, Liquid detected in Lightning Connector


สำหรับผู้ใช้งาน iPhone หรืออุปกรณ์ต่างๆของ Apple เมื่อชาร์จไฟแล้วขึ้นข้อความ ตรวจพบของเหลวอยู่ในช่องต่อ Lightning (Liquid detected in Lightning Connector) หรือ ไม่พร้อมให้ชาร์จ (Charging not available) พร้อมมีรูปเครื่องหมายตกสามเหลี่ยมมีหยดน้ำ และไม่สามารถชาร์จได้ ทำให้เกิดความสงสัยว่าเกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร

ตรวจพบของเหลวอยู่ในช่องต่อ Lightning

Charging not available and Liquid detected in Lightning Connector

หากเมื่อไหร่ที่คุณชาร์จแล้วเจอข้อความแจ้งเตือนดังกล่าว ระบบตรวจจับความชื้น ว่ามีของเหลวอยู่ในช่องชาร์จไฟของตัวเครื่อง อาจเป็นน้ำ ของเหลว หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ตรวจสอบการใช้งานก่อนหน้านี้ ที่ทำให้เครื่องเกิดความชื้นหรือไม่

การแก้ไขเมื่อเจอข้อความ ตรวจพบของเหลวอยู่ในช่องต่อ Lightning, ไม่พร้อมให้ชาร์จ

ควรถอดสาย Lightning ออกจากตัวเครื่องทันที เพราะของเหลวอาจสร้างความเสียหายอื่นๆให้กับตัวเครื่องได้เมื่อเจอไฟที่ชาร์จเข้าไป ไม่ควรกดปุ่ม ต้องการชาร์จฉุกเฉินถ้าไม่จำเป็น (การกดปุ่มชาร์จฉุกเฉินจะเป็นการบังคับชาร์จไม่สนใจการแจ้งเตือน) เพราะอาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องได้

ให้ทำการสลัดตัวเครื่องโดยการขับที่บริเวณด้านส่วนบนของเครื่องแล้วสะบัดแรงๆ เพื่อให้ของเหลวที่ตูดชาร์ดถูกสลัดออกมา แล้วรอให้แห้งเองสักระยะ หรือหาที่อากาศแห้งๆในการทำให้เครื่องหรือที่ชาร์จแห้ง ที่เก็บข้าวสารก็ถือเป็นต้วเลือกที่ดีและใช้กับหลายอุปกรณ์ แต่ควรวางไว้บนข้าวสาร ไม่จำเป็นต้องหมกไว้ในข้าว เพราะฝุ่นอาจเข้าเครื่องได้ ไม่ควรใช้ไดร์เป่าผมเป่า เพราะอาจสร้างความเสียหายจากความร้อนเกินไปได้

หากทำทุกอย่างแล้วแต่ข้อความแจ้งเตือนยังคงอยู่ ตัวอาจมีปัญหาหรือของเหลวยังคงอยู่ ควรนำเครื่องไปตรวจสอบที่ศูนย์ให้บริการ หรือ Apple Care ใก้ลบ้านคุณตรวจสอบ

About modify 4836 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.