YouTube กำลังทดสอบความละเอียด1080p แบบ Premium เพิ่ม Bitrate ความคมชัดขึ้น

Youtube logo

YouTube 1080p Premium ฟีเจอร์ใหม่ที่กำลังทดสอบใหม่ของ Youtube


ดูเหมือนว่าตอนนี้ Youtube กำลังทดสอบตัวเลือกในการเล่นวิดีโอ Youtube ที่มีความละเอียดแบบ 1080p มีผู้เล่นบางคนไปเห็นฟีเจอร์ที่แปลกตาคือตัวเลือก 1080p Premium แสดงในตัวเลือกความละเอียดของวิดีโอ ถึงจะเป็นความละเอียดที่ 1080p แต่น่าจะเป็นตัวเลือกที่เพิ่ม Bitrate ให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มความคมชัดของวิดีโอให้มากขึ้น

Youtube

ผู้ใช้งาน Reddit ชื่อ u/KZedUK ได้ค้นพบความละเอียดของวิดีโอ มีตัวเลือก 1080p Premium โดยที่ยังคงมีตัวเลือก 1080p อยู่ทำให้แต่ความละเอียดแบบ 1080p Premium มีการเพิ่ม Bitrate ให้สูงขึ้น

ทั้งนี้ Youtube ได้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับตัวเลือก 1080p Premium ว่ามีอยู่จริง และตอนนี้ทาง Youtube กำลังทดสอบใช้งานฟีเจอร์นี้อยู่ในผู้ใช้งานบางกลุ่ม โดยการเพิ่ม Bitrate ขึ้นไปประมาณ 13 Mbps จาก 8 Mbps โดยควาแตกต่างของ 1080p และ 1080p Premium ไว้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปกับผู้ใช้งานแบบเสียเงิน

Youtube premium Enhanced bitrate

ตอนี้หากลองใช้งาน Youtube อาจเวลาเลือกความละเอียดอาจเห็นตัวเลขต่อท้ายความละเอียดเช่น 720p60, 1080p60

Youtube 1080p60

ค่าที่ต่อท้ายจะเป็น fps ซึ่งในอนาคตเราอาจได้เห็นการใช้งาน 60fps หรือ 120fps ไว้ด้านหลัง

ที่มา – GSMArena

About modify 4837 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.