วิธีย้ายไดรฟ์ สำรองข้อมูล iTunes ย้าย Backup iPhone ไป Drive D: ใน Windows 11

iPhone Setting icon

วิธีย้าย Backup iPhone ไป Drive D: หรือไดรฟ์อื่นๆ ใน Windows 10 และ Windows 11


สำหรับผู้ใช้งาน iPhone และต้องการสำรองข้อมูลของ iPhone ของคุณผ่านโปรแกรม iTunes ใน Windows 11 ปกติแล้วเมื่อติดตั้งโปรแกรม iTunes และสำรองข้อมูลทางโปรแกรมจะสำรองไว้ในตำแหน่งของไดรฟ์ c: เป็นค่าเริ่มต้น แต่สำหรับผู้มีปัญหา ไม่สามารถสำรองข้อมูลไว้ในไดรฟ์ดังกล่าวได้ เพราะเนื้อที่อาจจะไม่เพียงพอ การเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ไดรฟ์ d: หรือไดรฟ์อื่นๆ จะเป็นอีกตัวเลือกที่จำเป็นต้องทำ บทความนี้จะขอพูดถึงเรื่องของ วิธีย้าย Backup iPhone ไป Drive D: หรือไดรฟ์อื่นๆ

สำรองข้อมูลไปยัง iCloud หรือคอมพิวเตอร์

โฟลเดอร์เก็บไฟล์ Backup iPhone ของ iTunes

ปกติแล้วเมื่อเราสำรองข้อมูลหรือ Backup iPhone โปรแกรม iTunes จะสำรองไว้ในตำแหน่งของไดร์ฟ c: ต่างที่มีอยู่ 2 จุดใหญ่ๆด้วยกัน ต่างกันที่ว่าเราติดตั้งโปรแกรมแบบไหน กล่าวคือ

หากติดตั้งโปรแกรม iTunes ผ่านตัว Install ปกติ

หากติดตั้งโปรแกรม iTunes ผ่านตัว Install ปกติ ไฟล์ Backu ของคุณจะอยู่ในตำแหน่ง

C:\Users\User\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync

คุณสามารถเข้าไปดูตำแหน่งได้โดยการพิมพ์ในช่อง Run (คลิ๊กขวาที่ปุ่ม Start > Run,  หรือกด Windows + R) จากนั้นให้พิมพ์

%APPDATA%\Apple Computer\MobileSync

คำสั่งด้านล่างคุณจะไปยังตำแหน่งของที่เก็บข้อมูลสำรอง iPhone เอาไว้

C:\Users\User\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync

หากติดตั้งโปรแกรม iTunes ผ่าน Microsoft Store

หากคุณติดตั้งโปรแกรม iTunes ผ่าน Microsoft Store รูปแบบการเข้าถึงตำแหน่งการ Backup ข้อมูล iPhone จะต่างกันเล็กน้อยคือจะอยู่ในตำแหน่งของ

C:\Users\User\Apple\MobileSync

คุณสามารถเข้าไปดูตำแหน่งได้โดยการพิมพ์ในช่อง Run (คลิ๊กขวาที่ปุ่ม Start > Run,  หรือกด Windows + R) จากนั้นให้พิมพ์

%USERPROFILE%\Apple\MobileSync

C:\Users\User\Apple\MobileSync

ทั้ง 2 รูปแบบจะมาตำแหน่งเดียวกันคือตำแหน่งของที่เก็บไฟล์ Backup iPhone ของเรา

จัดเตรียมตำแหน่งที่จะย้ายในไดรฟ์ d:

เข้าไปยังไดรฟ์ D: และสร้างโฟลเดอร์ชื่อ iTunes ขึ้นมา

สร้างโฟลเดอร์ชื่อ iTunes

คัดลอกโฟลเดอร์ Backup จาก C: ไปยัง D:

ให้เข้าไปยังตำแหน่งที่เก็บไฟล์สำรองของ iPhone ในไดร์ c: ตำแหน่ง (แล้วแต่ว่าคุณโหลดแอปมาจากไหน)

 • C:\Users\User\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync หรือ
 • C:\Users\User\Apple\MobileSync

คุณจะมองเห็นโฟลเดอร์ Backup ให้คัดลอกไปยัง D:\iTunes ที่คุณสร้างมาใหม่ ดังภาพด้านล่าง

คัดลอกโฟลเดอร์ Backup iTunes ไปยังไดรฟ์ D:

ลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Backup เดิมที่ไดรฟ์ c:

ให้ทำการลบหรือเปลี่ยนชื่อ (แนะนำให้เปลี่ยนชื่อก่อน กันพลาด) ไฟล์เดิมที่อยู่ในตำแหน่ง ไดรฟ์ c: ของ MobileSync

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Backup folder backup_old itunes

หากเปลี่ยนไม่ได้อาจขึ้นข้อความ “The action can’t be completed because the folder or a file in it is open” ให้ปิดโปรแกรม iTunes  ให้ปิดโปรแกรม iTunes หรือลองรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใหม่

The action can't be completed because the folder or a file in it is open

หลังจากเปลี่ยนชื่อไฟล์เสร็จแล้วต้องสั่งคำสั่ง Command ดังต่อไปนี้

ใช้คำสั่ง Command เปลี่ยนตำแหน่ง Backup iPhone ด้วย mklink

หลังจากทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้ว เราจะใช้คำสั่ง Command สั่งให้ย้ายการสำรองไฟล์ Backup ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยให้เปิด Command prompt ขึ้นมา ค้นหา Command Prompt ในช่องค้นหาและเปิดขึ้นมาดังภาพด้านล่าง

Open the Command Prompt with Administrative Privileges

ให้ไปยังตำแหน่งของ

 • C:\Users\User\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync หรือ
 • C:\Users\User\Apple\MobileSync

อันนี้สำคัญมาก ต้องดูว่าคุณใช้โปรแกรม iTunes จากไหน โปรแกรม หรือแอปที่โหลดมาจาก Microsoft Store เพราะคำสั่งจะต่างกัน ดังต่อไปนี้

หากติดตั้งโปรแกรม iTunes แบบปกติ

ให้พิมพ์คำสั่ง

cd %APPDATA%\Apple Computer\MobileSync

จะเป็นการให้คุณเข้าไปยังตำแหน่งของ part

C:\Users\user\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync>

ดังภาพด้านล่าง

Command prompt C:\Users\user\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync>

สังเกตให้ดีว่าตำแหน่งต้องถูกต้องและไม่มีข้อความ error ใดๆตอนสั่งคำสั่งไป จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ลงไป

mklink /J “%APPDATA%\Apple Computer\MobileSync\Backup” “D:\iTunes\Backup”

mklink /J "%APPDATA%\Apple Computer\MobileSync\Backup" "D:\iTunes\Backup"

คำสั่งด้านบนจะเป็นการสั่งย้ายโฟลเดอร์การสำรองข้อมูล iPhone ไปยัง D:\iTunes\Backup ที่เราเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ต้น หากทำทุกอย่างถูกต้องจะปรากฏสัญลักษณ์ shotcut ที่โฟลเดอร์ Backup (ดังภาพด้านล่าง) คุณจะลิงค์ไปตำแหน่ง Backup ข้อมูล iPhone ไปยังไดรฟ์ D: สำเร็จแล้ว

Backup link

หากติดตั้งโปรแกรม iTunes ผ่าน Microsoft Store

ให้พิมพ์คำสั่ง

cd %USERPROFILE%\Apple\MobileSync

จะเป็นการให้คุณเข้าไปยังตำแหน่งของ part

C:\Users\user\Apple\MobileSync>

ดังภาพด้านล่าง

C:\Users\user\Apple\MobileSync>

สังเกตให้ดีว่าตำแหน่งต้องถูกต้องและไม่มีข้อความ error ใดๆตอนสั่งคำสั่งไป จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ลงไป

mklink /J “%USERPROFILE%\Apple\MobileSync\Backup” “D:\iTunes\Backup”

หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะสามารถย้ายตำแหน่งการสำรองข้อมูล iPhone ไปยังไดรฟ์ D: ได้ตามที่คุณต้องการ

mklink iTunes Backup

ทดสอบสำรองข้อมูล iPhone ผ่าน iTunse

หากต้องการทดสอบว่าเราได้เปลี่ยตำแหน่งถูกต้องหรือเปล่าให้ทดสอบทำการสำรองใหม่อีกครั้ง

iTunes Back up iPhone

ให้ไปดูตำแหน่งของ D:\iTunes\Backup ว่ามีไฟล์ที่เราสำรองตรงกับเวลาล่าสุดที่เราสำรองไว้หรือไม่ ถ้าตรงแสดงว่าเราย้ายสำเร็จแล้ว

ดูเวลาการสำรองข้อมูล iPhone ผ่าน iTunes ว่าใหม่ล่าสุดหรือไม่

ยกเลิกการลิงค์ ให้กลับมาไว้ทีไดรฟ์ c: แบบเดิม

การทำทั้งหมดด้านบนเป็นการสั่ง mklink /J หรือสร้าง file symbolic, hard link เท่านั้นไม่ใช้เป็นการย้ายตำแหน่งที่เก็บไฟล์ของโปรแกรม iTunes เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ เลยทำการสร้าง hard link ไปไว้ที่อื่นแทน โปรแกรม iTunes ยังคงเก็บไฟล์ลงที่ไดร์ c: แต่เมื่อใช้คำสั่ง mklink /J มันจะไปทำการใดๆในไดร์ที่เรากำหนดแทน

การยกเลิก mklink /J ที่ว่าไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่ลบโฟลเดอร์ Backup ที่มีสัญลักษณ์ shotcut ออกเราจะกลับมาใช้ตำแหน่งเดิมแล้ว

Shotcut backup iTunes

ข้อสงสัย

ทำตามแล้วไม่ได้มองไม่เห็นที่สำรองหรือสำรองไม่ได้

ให้ทำการปิดโปรแกรม iTunese และเปิดใหม่หรือทดสอบรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 รอบ

มีไฟล์แบบเดียวกัน 2 ตำแหน่ง

หลังจากที่ทำการย้ายที่สำรองข้อมูล Back up iPhone แล้วคุณจะเห็น Shotcut ที่ตำแหน่งที่เก็บเดิม

 • C:\Users\User\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync หรือ
 • C:\Users\User\Apple\MobileSync

Shotcut backup iTunes

เมื่อคลิ๊กไปแล้วจะไปยังตำแหน่งของ C:\Users\user\Apple\MobileSync\Backup หรืออื่นๆแล้วแต่ตัวเลือกตอนติดตั้ง iTunes ประเดนคือมันยังคงเป็นไดรฟ์ c: อยู่ ซึ่งหากสังเกตดีๆไฟล์ที่เห็นเป็นไฟล์ตัวเดียวกับที่มีใน D:\iTunes\Backup ชื่อเดียวกันขนาดเท่ากันดังภาพด้านล่าง

ไฟล์สองตำแหน่งชื่อเหมือนกัน ย้ายสำรองข้อมูล iPhone

เป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจเพราะเป็นผลมาจากคำสั่ง mklink /J ที่ทำการลิงค์ไดรฟ์ไปยังตำแหน่ง d: ตามที่เราสั่งเฉยๆ ตำแหน่งเก็บไฟล์ยังคงเป็นที่เดิมที่ระบบเห็นแต่เราสั่งให้ลิงค์ไปยังไดร์ d: เพื่อให้ไฟล์จริงๆอยู่ไดรฟ์ d: นั้นอง โดยไฟล์ทั้งสองจะเป็นไฟล์เดียวกันและที่เก็บก็จะอยู่ที่ไดรฟ์ D: กล่าวคือจะไม่เพิ่มขนาดที่ไดรฟ์ c: แต่อย่างใด หากลบที่ใดที่หนึ่งออกไฟล์ก็จะหายทั้งสองที่นั้นเอง

About modify 4883 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

5 Comments

 1. C:\Users\Administrator\Apple\MobileSync>mklink /J “%USERPROFILE%\Apple\MobileSync\Backup” “D:\iTunes\Backup”
  The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
  ขึ้นแบบนี้ทำยังไงหรอครับ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ไว้ที่ไดร์ฟ d: และลากโฟลเดอร์มาไว้ที่โพลเดอร์ iTunes แล้วให้ดี อันนี้สำคัญมาก
   และอีกอย่างอาจมีการปิดสิทธิ์การเข้าถึงไดร์ฟเอาไว้ จาก Windows security ตรวจให้ดีว่าตั้งค่าเอาไว้หรือเปล่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.