Windows 11 Update KB5022913 มีอะไรใหม่ แก้ไขอะไรบ้าง

Windows 11 logo

Windows 11 KB5022913 (OS Build 22621.1344) Preview


Windows update KB5022913

 • ใหม่! การอัปเดตนี้ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานกล่องค้นหาบนแถบงาน ขณะที่คุณพิมพ์ในกล่องค้นหา ผลลัพธ์การค้นหาจะปรากฏในกล่องแถบลอยการค้นหา คุณยังสามารถเปลี่ยนประสบการณ์การค้นหาที่คุณต้องการสําหรับแถบงานของคุณได้โดยไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าส่วนบุคคล > แถบงาน สําหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์ การอัปเดตนี้จะเพิ่มนโยบายใหม่สําหรับผู้ดูแลระบบ IT เพื่อจัดการวิธีการที่กล่องค้นหาบนแถบงานปรากฏในองค์กรของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การกําหนดการค้นหาเองบนแถบงาน Windows 11
 • ใหม่! ขณะนี้คุณสามารถเข้าถึง เอฟเฟ็กต์ของ Windows Studio ได้โดยตรงจากการตั้งค่าด่วนบนแถบงานสําหรับอุปกรณ์ที่มีหน่วยประมวลผลประสาท (NPU) ที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งทําให้การเปิดและกําหนดค่าเอฟเฟ็กต์กล้องทําได้ง่ายและรวดเร็ว เอฟเฟ็กต์เหล่านี้รวมถึงการเบลอพื้นหลัง การสบตา กรอบอัตโนมัติ และเอฟเฟ็กต์เสียง (โฟกัสเสียง) คุณยังคงสามารถเข้าถึงเอฟเฟ็กต์เหล่านี้ได้ในหน้าการตั้งค่า
 • ใหม่! การอัปเดตนี้ช่วยให้รับความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับพีซี ตอนนี้คุณสามารถค้นหาความช่วยเหลือด่วนในรายการแอปทั้งหมดของเมนูเริ่มต้นได้แล้ว
 • ใหม่! การอัปเดตนี้มีแถบงานที่ปรับให้เหมาะสมกับระบบสัมผัสสําหรับอุปกรณ์แบบ 2-in-1 ที่คุณสามารถใช้เป็นแท็บเล็ตได้ มีสองสถานะของแถบงานนี้: ยุบและขยาย เมื่อต้องการสลับระหว่างสองสถานะ ให้ปัดขึ้นและลงที่ด้านล่างของหน้าจอของคุณ เมื่อยุบอยู่ในโหมดแท็บเล็ต แถบงานจะเลื่อนลงเพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าจอให้คุณ และป้องกันไม่ให้คุณเปิดแถบงานโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อขยายในโหมดแท็บเล็ต แถบงานจะถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยการสัมผัส แถบงานของคุณจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะสมนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อหรือพับกลับแป้นพิมพ์

  คุณลักษณะนี้ใช้งานได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้เป็นแท็บเล็ตและเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว ให้ไปที่ การตั้งค่า > การตั้งค่าส่วนบุคคล > แถบงาน > ลักษณะการทํางานของแถบงาน การตั้งค่านี้เรียกว่า “ปรับแถบงานให้เหมาะสมสําหรับการโต้ตอบแบบสัมผัสเมื่อใช้อุปกรณ์นี้เป็นแท็บเล็ต” หากบริษัทของคุณจัดการการอัปเดต Windows สําหรับอุปกรณ์ของคุณ ฟีเจอร์นี้จะปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานโดยใช้การควบคุมเชิงพาณิชย์ใหม่สําหรับนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

 • ใหม่! การอัปเดตนี้ให้การสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้นสําหรับอุปกรณ์อักษรเบรลล์ พวกเขาจะทํางานต่อไปในขณะที่คุณสลับไปมาระหว่างโปรแกรมผู้บรรยายของ Microsoft และโปรแกรมอ่านหน้าจอของบริษัทอื่น ผู้บรรยายจะเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมอักษรเบรลล์โดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บทที่ 8: การใช้โปรแกรมผู้บรรยายด้วยอักษรเบรลล์
 • ใหม่! การอัปเดตนี้ยังเพิ่มการสนับสนุนสําหรับจอแสดงผลอักษรเบรลล์ใหม่ และการป้อนข้อมูลอักษรเบรลล์และภาษาการแสดงผลใหม่ในโปรแกรมผู้บรรยาย จอแสดงผลอักษรเบรลล์ใหม่บางรุ่นประกอบด้วย APH Chameleon, APH Mantis Q40, NLS eReader และอีกมากมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บทที่ 8: การใช้โปรแกรมผู้บรรยายด้วยอักษรเบรลล์
 • ใหม่! ตอนนี้ Windows ให้คําแนะนําด้านพลังงานแล้ว หากคุณใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ พวกเขาสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของพีซีของคุณและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกแรงของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > พลังงาน & แบตเตอรี่ > คําแนะนําการใช้พลังงาน
 • ใหม่! สําหรับอุปกรณ์ที่เข้าร่วม Azure Active Directory (AAD) ตอนนี้ Windows มีเนื้อหาที่แนะนําที่ขับเคลื่อนโดย AI บนเมนูเริ่มต้นของคุณ บนเมนู เริ่มต้น คุณจะพบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสําหรับการประชุม เข้าถึงไฟล์ที่คุณกําลังทํางานร่วมกันอยู่ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • ใหม่! การอัปเดตนี้ช่วยเพิ่มถาดระบบ ไอคอนทั้งหมดจะมีโฟกัสที่โค้งมนและโฮเวอร์การรักษาที่ด้านล่างขวา รวมถึงเมนูลอย “แสดงไอคอนที่ซ่อน” คุณสามารถย้ายไอคอนเพื่อจัดเรียงใหม่ได้ในเมนูลอย “แสดงไอคอนที่ซ่อน” หรือย้ายไอคอนไปยังแถบงาน
 • ใหม่! การอัปเดตนี้ทําให้การเข้าถึงด้วยเสียงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสนับสนุนการโต้ตอบกับตัวควบคุมส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ขณะนี้เสียงโต้ตอบกับตัวควบคุมที่มี:
  • ชื่อที่มีตัวเลข เช่น “คลิก 5”
  • ชื่อที่ไม่มีช่องว่างระหว่างชื่อ เช่น “คลิก PivotTable” หรือ “คลิก PivotChart”
  • ชื่อที่มีอักขระพิเศษ เช่น อุปกรณ์& Bluetooth (“คลิก Bluetooth และอุปกรณ์”) หรือ โทรออก (“คลิก เรียกเข้ายัติภังค์ขึ้น”)
 • ใหม่! ขณะนี้เสียงสนับสนุนตัวควบคุมการหมุน การควบคุมนิ้วโป้ง และปุ่มแยกแล้ว คุณโต้ตอบกับตัวควบคุมเหล่านี้โดยใช้คําสั่ง “คลิก” หรือการซ้อนทับตัวเลข การอัปเดตนี้ยังแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการสแนปคําสั่งที่สแนปหน้าต่างไปทางซ้ายหรือขวา คําสั่งที่ย้ายเคอร์เซอร์ในกล่องข้อความจะทํางานทันที
 • ใหม่! การอัปเดตนี้ยังให้การปรับปรุงการเลื่อนด้วยเสียงอีกด้วย คุณสามารถใช้เสียงเพื่อเลื่อนไปทางซ้ายและขวาสุดบนหน้าได้ คุณยังสามารถใช้การเลื่อนแบบต่อเนื่องไปทางซ้ายหรือขวาเหมือนกับสิ่งที่มีอยู่แล้วสําหรับการเลื่อนในแนวตั้ง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําสั่งการเข้าถึงด้วยเสียงใหม่ ให้ดู รายการคําสั่ง Voice Access
 • ใหม่! การอัปเดตนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวจัดการงาน ซึ่งรวมถึง:
  • การกรอง — ขณะนี้คุณสามารถกรองกระบวนการโดยใช้ชื่อไบนารี PID หรือชื่อผู้เผยแพร่ได้แล้ว ตัวกรองยังนําไปใช้เมื่อคุณสลับไปมาระหว่างหน้า แป้นพิมพ์ลัดคือ ALT+F
  • ตัวเลือกธีมเพิ่มเติม — ตอนนี้คุณสามารถเลือกธีมสําหรับตัวจัดการงานที่แตกต่างจากธีมของ Windows ได้แล้ว นอกจากนี้ กล่องโต้ตอบทั้งหมด ยกเว้นกล่องโต้ตอบ เรียกใช้งานใหม่ และกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ขณะนี้สนับสนุนธีมแล้ว กล่องโต้ตอบจะใช้ธีมเฉพาะของแอปหรือธีมของ Windows
  • โหมดประสิทธิภาพ — ตอนนี้คุณสามารถปฏิเสธไม่รับกล่องโต้ตอบการยืนยันเมื่อคุณเปิดโหมดประสิทธิภาพ
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่มีผลต่อการตั้งค่าตัวกรองสี เมื่อคุณเลือก กลับด้าน ระบบจะตั้งค่าเป็น ระดับสีเทา แทน
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่มีผลต่อโหมด IE ข้อความบนแถบสถานะจะไม่สามารถมองเห็นได้เสมอ
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่แสดงหน้าจอสีน้ําเงินในระหว่างการเล่นวิดีโอ ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณตั้งค่าช่วงไดนามิกสูง (HDR) บนจอแสดงผลของคุณ
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลต่อแป้นพิมพ์สัมผัสและแป้นพิมพ์ป้อนข้อมูล PIN คุณอาจไม่สามารถใช้เพื่อป้อนข้อความเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ของคุณ
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโฟลเดอร์ที่ปรากฏในตัวเลือก เรียกดูโฟลเดอร์
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ File Explorer เมื่อคุณใช้ Shift+Tab หรือ Shift+F6 โฟกัสการป้อนข้อมูลจะไม่ย้าย
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่มีผลต่อส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) คําสั่งเพิ่มระดับเสียงและลดระดับเสียงจากแป้นพิมพ์ Bluetooth ไม่แสดงขึ้น
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิก Xbox หากคุณซื้อการสมัครใช้งาน Xbox โดยใช้ตัวเลือก “แลกใช้รหัส” บัตรการสมัครใช้งาน Xbox จะไม่ปรากฏบนหน้าการตั้งค่าบัญชี ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อการเรียกเก็บเงินตามระยะเวลาที่กําหนดปิดอยู่

ปรับปรุงอะไรบ้าง

การอัปเดตที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยนี้มีการปรับปรุงคุณภาพ เมื่อคุณติดตั้ง KB นี้:

 • ใหม่! การอัปเดตนี้เพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาทมิฬ Anjal ใหม่สําหรับภาษาทมิฬ หากต้องการเพิ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทมิฬ (สิงคโปร์), ทมิฬ (มาเลเซีย), ทมิฬ (ศรีลังกา) หรือทมิฬ (อินเดีย) ปรากฏในการตั้งค่า เวลา> เวลา& ภาษาภูมิภาค& ภาษา เลือกจุดไข่ปลา () ที่อยู่ถัดจากภาษา เลือก ตัวเลือกภาษา เพิ่ม ทมิฬอนาจาล (QWERTY) ไปยังรายการคีย์บอร์ด
 • การอัปเดตนี้ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของ Windows หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดต
 • การอัปเดตนี้มีผลต่อสหรัฐอเมริกา การอัปเดตนี้สนับสนุนลําดับการปรับเวลาตามฤดูกาลของรัฐบาลสําหรับปี 2023
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาข้อมูลวันที่ ซึ่งจะมีผลต่อรูปแบบของวันที่ที่ส่งระหว่าง Windows และไลบรารี Heimdal Kerberos บางเวอร์ชัน
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ที่ส่งผลกระทบต่อเครื่องพิมพ์บางรุ่น เครื่องพิมพ์เหล่านี้ใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ Windows Graphical Device Interface (GDI) โปรแกรมควบคุมเหล่านี้ไม่เป็นไปตามข้อมูลจําเพาะของ GDI อย่างสมบูรณ์
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อแป้นพิมพ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่ปรากฏในโปรแกรมแสดงเมื่อใช้งานครั้งแรก (OOBE) หลังจาก การรีเซ็ตปุ่มกด (รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน) การรีเซ็ตชนิดนี้ต้องการให้เชื่อมต่อคีย์บอร์ดภายนอกเพื่อให้ข้อมูลประจําตัว
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่มีผลต่อ AppV โดยจะหยุดชื่อไฟล์ไม่ให้มีอักษรตัวพิมพ์ที่ถูกต้อง (ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก)
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ Microsoft Edge ปัญหานี้จะลบนโยบายที่ขัดแย้งกันสําหรับ Microsoft Edge ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณตั้งค่า MDMWinsOverGPFlag ในผู้เช่า Microsoft Intune และ Intune ตรวจพบความขัดแย้งของนโยบาย
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่มีผลต่อแพคเกจการเตรียมใช้งาน พวกเขาไม่สามารถใช้ในบางสถานการณ์เมื่อจําเป็นต้องยกระดับ
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่มีผลต่อ Azure Active Directory (Azure AD) การใช้แพคเกจการเตรียมใช้งานสําหรับการเตรียมใช้งานกลุ่มใหญ่ล้มเหลว
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ Universal Print’s Configuration Service Provider (CSP) หน้าต่างพร้อมท์คําสั่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้มุมมองงาน
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลต่อ lsass.exe ซึ่งอาจหยุดการตอบสนอง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อส่งการสอบถาม Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ไปยังตัวควบคุมโดเมนที่มีตัวกรอง LDAP ขนาดใหญ่มาก
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) LSASS อาจหยุดการตอบสนอง ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณเรียกใช้ Sysprep บนเครื่องที่เข้าร่วมโดเมน
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่มีผลต่อการคัดลอกจากเครือข่ายไปยังไดรฟ์ภายในเครื่อง การคัดลอกช้ากว่าที่คาดไว้สําหรับผู้ใช้บางราย
 • การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อดิสก์เสมือนพาริตี้ การใช้ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว

หากคุณได้ติดตั้งการอัปเดตก่อนหน้านี้ จะมีเพียงการอัปเดตใหม่ที่อยู่ในแพคเกจนี้เท่านั้นที่จะได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

About modify 4845 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.