Search Engine คืออะไร

Search Engine logo

ความหมายของ Search Engine หมายถึงอะไร


บทความนี้จะขอพูดถึงเรื่องของ Search Engine ฟีเจอร์ที่อยู่ใกล้ตัวเรา บทความนี้จะอธิบายความหมายของ Search Engine หรือโปรแกรมค้นหา ให้เข้าใจรูปแบบและการทำงานของระบบ

Search Engine

Search Engine คืออะไร

Search Engine หรือ โปรแกรมค้นหา หรือ Web Search Engine เป็นระบบซอฟต์แวร์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อค้นหาสารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บ ผลการค้นหาโดยทั่วไปนำเสนอเป็นบรรทัดการค้นหาที่มักเรียก หน้าผลลัพธ์โปรแกรมค้นหา (SERPs) สารสนเทศอาจเป็นเว็บเพจ ภาพหรือไฟล์ประเภทอื่นผสมกัน โปรแกรมค้นหาบางโปรแกรมยังขุดข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลหรือสารบบเปิด โปรแกรมค้นหาเว็บต่างจากสารบบเว็บตรงที่มีบรรณาธิการมนุษย์เป็นผู้บำรุงรักษาเท่านั้น นอกจากนี้ยังบำรุงรักษาสารสนเทศเวลาจริงโดยการดำเนินการอัลกอริทึมบนเว็บครอว์เลอร์

หลังกการทำงานของ Search Engine

รูปแบบการทำงานของระบบ Search Engine แตกต่างกันในเรื่องของอัลกอริทึมที่มีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละเจ้า แต่ภาพรวมแล้วจะทำงานในลักษณะแบบเดียวกันโดยมีขั้นตอนหลักๆดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบเว็บไซต์ การเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยรูปแบบของ Search Engine จะรวบรวมข้อมูลโดยใช้ Web Crawlers หรือ โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ เป็นบอตอินเทอร์เน็ตที่ทำงานท่องไปบนเว็บไซต์ต่างๆ โดยปกติแล้วมีจุดประสงค์เพื่อทำการจัดทำดัชนีเว็บ Web Crawlers อาจเรียกว่าweb spider, ant หรือ automatic indexer ในโปรแกรม FOAF มีชื่อเรียกว่า Web scutter
 • จัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล ระบบของ Search Engine จะจัดเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ในระบบฐานข้อมูล เพื่อเอาไว้แสดงผลเบื้องต้นเมื่อตอนแสดงผลการค้นหา
 • จัดอันดับ และแสดงผล  ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูล ประกอบกับฐานข้อมูลดัชนี และรายละเอียดต่างๆ แล้วแต่อัลกอริทึมของแต่ละเว็บไซต์ว่าได้ทำการจัดอันดับและแสดงผลอย่างไร อาจรวมไปถึงความน่าเชื่อถือของเว็บ, คีย์เวิร์ดในบทความ รวมถึงลิงก์ต่างๆที่เชื่อมโยงมายังหน้านั้นๆบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือ ทั้งหมดที่กล่าวมาอาจมีผลต่อการจัดอันดับการแสดงผลในหน้าการแสดงผลเมื่อค้นหา

** หลักการทำงานของแต่ละเว็บไซต์ Search Engine ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะการจัดอันดับ ซึ่งมีความซับซ้อน ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการค้นหาที่ดี และผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน

Search Engine ที่ได้รับความนิยม

 1. Google
 2. Microsoft Bing
 3. Yahoo
 4. Baidu
 5. Yandex
 6. DuckDuckGo
 7. Ask.com
 8. Ecosia
 9. Aol.com
 10. Internet Archive
About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.