หน้าต่างของ Wi-Fi ขึ้นข้อความ The IP settings for all Wi-Fi networks have been set. The settings below won’t be used. คืออะไร

wifi logo

The IP settings for all Wi-Fi networks have been set. The settings below won’t be used. หรือ The DNS settings for all Wi-Fi networks have been set. The settings below won’t be used.


หากคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi ในคอมพิวพิวเตอร์ Windows 11 และบังเอิญไปดูในหน้าต่างการตั้งค่าของ Network & Internet > Wi-Fi > ชื่อไวไฟ ที่เชื่มอต่อและเห็นข้อความ The IP settings for all Wi-Fi networks have been set. The settings below won’t be used. หรือ The DNS settings for all Wi-Fi networks have been set. The settings below won’t be used. เนื่องจากข้อความเป็นสีแดง แต่เราก็ยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติ เลยเกิดความสงสัยว่าเกิดจากอะไร และต้องทำอย่างไรถึงจะเอาข้อความนี้ออกไปได้

The IP settings for all Wi-Fi networks have been set. The settings below won't be used. หรือ The DNS settings for all Wi-Fi networks have been set. The settings below won't be used.

การที่ใครเห็นข้อความดังกล่าว ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากคุณตั้งค่า IP address ของคุณแบบ Fix IP หรือ Set แบบ Use the following IP address เอาไว้

Use the following IP address

การที่ฟ้องข้อความดังกล่าวโดยปกติแล้วจะมีการตั้งค่าเริ่มต้น IP assignment ไว้เป็นแบ Automatic (DHCP) ตามที่เร้าเตอร์เป็นคนแจก IP Address ข้อความดังกล่าวเป็นการแจ้งเตือนว่า มีการตั้งค่า IP เอาไว้แล้ว การตั้งค่า IP assignment ด้านล่างจะไม่มีผลแค่นั้นเอง

การที่แสดงข้อความ The DNS settings for all Wi-Fi networks have been set. The settings below won’t be used. ก็จะเป็นเหตตุผลคล้ายๆกัน หากคุณกำหนด IP address ด้วยตัวเองต้องกำหนดการตั้งค่า DNS เองด้วย

หากคุณตั้งค่า IP address ด้วยตัวเองแบบ fix ip แบบถูกวิธีและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ข้อความดังกล่าวจึงไม่มีผลต่อการใช้งาน แต่หากไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่า IP ให้ถูกวิธี หรือเลือกตัวเลือกเป็น Obtain an IP Address automaticlally และ Ontain DNS server address automatically เพื่อให้ IP address ในเครื่องของเราเป็นแบบอัตโนมัติจะเป็น IP จาก DHCP ของเร้าเตอร์แจก IP มาให้

DHCP Server Configuration

About modify 4883 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.