Facebook ขึ้น “บัญชีของคุณถูกจำกัดเป็นเวลา เป็นเวลา 2, 3, 7, 30 วัน” เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

Facebook logo

บัญชีของคุณถูกจำกัดเป็นเวลา เป็นเวลา 2-30 วัน กิจกรรมในบัญชีของคุณไม่เป็นไปตามมาตรฐานชุมชน คุณจึงไม่สามารถทำการดำเนินการอย่างหนึ่งหรือบาง อย่างที่คุณมักจะทำได้


หากใครใช้งาน Facebook และขึ้นข้อความ บัญชีของคุณถูกจำกัดเป็นเวลา เป็นเวลา xx วัน ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ และสงสัยว่าข้อความดังกล่าวคืออะไร หมายถึงอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และต้องแก้ไขอย่างไร ให้บัญชีกลับมาใช้งานได้ปกติ

Facebook your account is restricted for 2 days

ข้อความจากภาพด้านบนเป็นการแจ้งเตือนจาก Facebook ระบุว่าบัญชีของคุณถูกจำกัดใช้งานกิจกรรมบางกิจกรรมที่คุณถูกจำกัด เพราะไปขัดกับมาตรฐานการใช้งานหรือมาตรฐานชุมชน หรือพูดง่ายๆว่าคุณทำอะไรผิดสักอย่าง การลงโทษในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการลงโทษแบบตักเตือน จะเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรง ส่วนใหญ่แล้วโทษมักจะเกิดจากความไม่รู้หรือตั้งใจทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆ อาทิเช่น กดไลค์แบบรัวๆ คอมเม้นท์ถี่เกินไป การกระทำใดๆที่เข้าข่าย Spam

การลงโทษจะมีตั้งแต่น้อยวันจนไปถึงมากวัน บางท่านอาจเจอ 30 – 60 วันเลยก็มีขึ้นอยู่กับว่าทำความผิดซ้ำลงไปอีกหรือไม่ และเวลาจะนับถอยหลังไปเรือยๆ ตามที่ระบุ

Facebook บัญชีของคุณถูกจำกัดเป็นเวลา เป็นเวลา 45 ชั่วโมง

จะแก้ไขได้หรือไม่หากได้รับข้อความและถูกจำกัดแบบนี้

ถ้าไม่มีตัวเลือกให้อุทธรณ์ ปกติแล้วจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ทำได้เพียงรอเวลาตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น เวลาจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆ และจะปลดการถูกจำกัดเอง และที่สำคัญพยามอย่าทำผิดกฏซ้ำอีก เพราะเวลาจะเพิ่มขึ้นอีก งดกด LIKE หรือ แสดงความคิดเห็นที่ต่างๆ เลยก็ดี เพื่อป้องกันความผิดพลาด

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.