Intel อาจเปลี่ยนชื่อเรียก “Core i” (3, 5, 7, 9) เป็น “Core Ultra” แทน

Intel logo

ข่าวลือการรีแบรนด์ Intel “Core i เป็น “Core Ultra”


แบรนด์ Core “i” ถูกใช้กับ CPU ของ Intel ตระกูล Core i3, Core i5, Core i7 และ Core i9 มายาวนานกว่า 15 ปีแล้วตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2008 อย่างไรก็ตามมีข่าวลือหนาหูว่า Intel ต้องการที่จะรีแบรนด์ Intel “Core i เป็น “Core Ultra” แทนเพราะต้องการสือความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

Intel Core

ข่าวลือดังกล่าวมีรายงานข่าวเกี่ยวกับข้อมูลการทดสอบ CPU รุ่นใหม่ของอินเทลที่ใช้รหัสรุ่นว่า Core Ultra 5 1003H โดยคาดว่าเปลี่ยนชื่อมาจาก Core i5 ถือเป็นการสนับสนุนข่าวลือนี้ได้อีก

และหลังจากมีข่าวสือแผร่ออกไปเป็นวงกว้าง Bernard Fernandes หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรของ Intel ก็ทวิตข้อความเกี่ยวกับข่าวลือนี้ ว่า Intel กำลังรีแบรนด์ CPU ตระกูล Meteor Lake เพื่อสือให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ และยังทิ้งท้ายอีกว่าเรื่องต่างๆพวกนี้จะมีข้อสรุปรายละเอียดต่างๆภายในสัปดาห์หน้านี้ ยิ่งเป็นการสนับสนุนว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของ Intel ก็ไม่น่าจะมีเรื่องอื่น นอกจากเครื่องการรีแบรนด์  Intel “Core i เป็น “Core Ultra” นั้นเอง

สำหรับคำว่า Ultra ถือเป็นคำที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในการใช้สร้างแบรนด์เทคโนโลยีในช่วงหลังๆนี้ เพราะสือความหมายของการทรงพลัง แต่ก็ไม่รู้ว่าหากใช้ชื่อนี้จริงก็จะไปชวนกับ M1 Ultra ตระกูลชิปของ Apple หรือเปล่า และเวลาเรียกชื่อ จะทำให้คนสับสนในช่วงแรกๆมากแค่ไหน

About modify 4883 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.