iPhone ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้า ชาร์จเข้าแต่แบตไม่ขึ้น ขึ้นรูปชาร์จแต่ไฟไม่เข้า เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

iPhone 14 Yellow

iPhone ชาร์จเข้าแต่แบตไม่ขึ้น เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร


สำหรับผู้ใช้งาน iPhone และมีปัญหาการใช้งานเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่ ที่ไม่สามารถชาร์จได้ แม้จะขึ้นรูปชาร์จว่าได้ แต่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไม่ขึ้น การที่ชาร์จแบตเตอรี่ของ iPhone ไม่ทำงานอาจมีสาเหตุมากมาย เช่น สายชาร์จหรือปลั๊กชาร์จไม่ทำงาน อุปกรณ์ชาร์จเสีย หรือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเป็นต้น วิธีการตรวจสอบเครื่องไอโฟนของคุณหากไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้

แบตเตอรี่ iPhone เสื่อมสภาพ

  1. ลองใช้สายชาร์จแบตเตอรี่อื่นแทน เพื่อตรวจสอบว่าสายชาร์จแบตเตอรี่ที่ใช้งานอยู่เสียหรือไม่
  2. ลองตรวจสอบปลั๊กชาร์จว่ามีปัญหาหรือไม่ โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จอื่น หรือทดสอบในสายและปลั๊กอื่น
  3. ลอง hard reset iphone iPhone ของคุณ
  4. ลองตรวจสอบแบตเตอรี่ของ iPhone ว่าเสื่อมสภาพหรือไม่ โดยเปิด Settings และเลือก Battery จากนั้นตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของ iPhone ของคุณ
  5. หากทุกวิธีดังกล่าวไม่ได้ผลลองพบช่างมืออาชีพเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้คุณ

หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีที่กล่าวมา อาจจะเป็นเพราะฮาร์ดแวร์ของ iPhone มีปัญหา คุณควรนำ iPhone ของคุณไปหาศูนย์บริการของ Apple เพื่อรับการช่วยเหลือและการ

การเกิดปัญหาของการชาร์จแบตเตอรี่ของ iPhone อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น สายชาร์จหรือปลั๊กชาร์จชำรุดหรือเสีย, อุปกรณ์ชาร์จไม่ทำงาน, แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ, หรือโปรแกรมใน iPhone ทำงานไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขเบื้องต้นตามที่กล่าวไปแล้วนั้น

ในบางกรณีอาจเกิดจากฮาร์ดแวร์ของ iPhone เสียหรือเสียบางส่วน ซึ่งอาจต้องนำไปซ่อมที่ศูนย์บริการของ Apple หรือร้านซ่อมมืออาชีพ

การแก้ไขปัญหาการชาร์จแบตเตอรี่ของ iPhone จึงต้องพิจารณาแต่ละสาเหตุเป็นรายละเอียด และลองแก้ไขด้วยวิธีที่เหมาะสม ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรที่ทำให้ iPhone ไม่สามารถชาร์จได้ คุณควรพบช่างมืออาชีพเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้คุณ

About modify 4883 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.