Registry ใน Windows คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร Registry Editor ทำหน้าที่อะไร

Windows 11 logo

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Registry ใน Windows และเครื่องมือ Registry Editor


หลายท่านที่ใช้งาน Windows อาจจะคุ้นเคยกับการตั้งค่า Registry และเครื่องมือ Registry Editor ผ่านตากันมาบ้าง เพราะสองสิ่งนี้ อาจต้องตั้งค่าบางอย่างในกรณีที่เราต้องการตั้งค่า Windows และเมื่อเราใช้งานแล้ว หลายคนสงสัยว่า Registry ใน Windows คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร และเครื่องมือ Registry Editor มีความเกี่ยวข้องอย่างไร บทความนี้จะขออธิบายเกี่ยวกับการทำงานของ Registry ใน Windows ใน Windows กัน

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender ลบทุกอย่างนอกจาก (Default) ออก

Registry ใน Windows คืออะไร

Registry ในระบบปฏิบัติการ Windows มีไว้เพื่อใช้เก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการตั้งค่าและการทำงานของระบบ เพื่อให้ระบบปฏิบัติการสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รีจิสทรีเป็นฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเป็นลักษณะของคีย์และค่า (keys and values) ที่ใช้ในการกำหนดการตั้งค่าต่างๆ ในระบบ

รีจิสทรีเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆ ในระบบ เช่น การตั้งค่าของระบบปฏิบัติการ, การตั้งค่าโปรแกรมต่างๆ, การตั้งค่าเครือข่าย ซึ่งทำให้ระบบจดจำและใช้งานการตั้งค่าเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมไปถึงเป็นที่เก็บข้อมูลที่สามารถแชร์ระหว่างแอปพลิเคชันได้ ซึ่งทำให้แอปพลิเคชันสามารถอ่านและเขียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรีจิสทรีเดียวกันได้ ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันต่างๆ สามารถแบ่งปันข้อมูลและกลับกันรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อีกทั้งยังเก็บข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงานของระบบปฏิบัติการ เช่น การทำงานของไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์, การตั้งค่าบริการ ซึ่งช่วยให้ระบบปฏิบัติการสามารถจัดการและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆใน Windows

เครื่องมือ Registry Editor

เนื่องจากการความสามารถและความสำคัญของการเก็บข้อมูลการตั้งค่าต่างๆของ Registry หากอยากแก้ไขหรือตั้งค่าจำเป็นต้องใช้งาน Registry Editor ในการแก้ไข

Registry Editor หรือ Regedit.exe เป็นเครื่องมือที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อแก้ไขและจัดการข้อมูลในรีจิสทรี (Registry) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการตั้งค่าและการทำงานของระบบปฏิบัติการ Windows

หน้าที่หลักของ Registry Editor คือให้ผู้ใช้งานสามารถดูและแก้ไขคีย์ (keys) และค่า (values) ในรีจิสทรีของ Windows ได้ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างของระบบที่ทำงานอยู่ คีย์และค่าในรีจิสทรีถูกใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น การตั้งค่าของระบบปฏิบัติการ, การตั้งค่าแอปพลิเคชัน, การกำหนดค่าสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ, การตั้งค่าเครือข่าย, และอื่นๆ

การเข้าถึงและใช้งาน Registry Editor

regedit

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง Registry Editor โดยพิมพ์ “regedit” ในกล่องคำสั่ง (Run) หรือค้นหาในเมนู “Start” ของ Windows เมื่อเปิด Registry Editor ขึ้นมา จะแสดงโครงสร้างของรีจิสทรีดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR) เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของระบบที่ใช้ในการจัดการไฟล์ เช่น ส่วนขยายของไฟล์, ประเภทของเอกสาร, และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง.
  2. HKEY_CURRENT_USER (HKCU) เก็บข้อมูลการกำหนดค่าของผู้ใช้ปัจจุบันที่เข้าสู่ระบบ เช่น การตั้งค่าโปรแกรม, การปรับแต่งโปรไฟล์ผู้ใช้, และข้อมูลส่วนบุคคล.
  3. HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการทำงานของระบบปฏิบัติการ เช่น ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์, โปรแกรม, การตั้งค่าระบบ, และค่าการกำหนดค่าของอุปกรณ์ต่างๆ.
  4. HKEY_USERS (HKU) เก็บข้อมูลการกำหนดค่าของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแต่ละรายการ เป็นคล้ายกับ HKCU แต่ใช้สำหรับผู้ใช้งานอื่นๆ ที่เข้าสู่ระบบบนเครื่องเดียวกัน.
  5. HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าปัจจุบันของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อกับระบบ เช่น การตั้งค่าแสดงผล, การตั้งค่าเครือข่าย, และการกำหนดค่าของระบบไฟล์

นี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Registry ใน Windows หวังว่าคงทำให้ผู้ที่สงสัยพอเข้าใจได้ว่า Registry ใน Windows คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

About modify 4837 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.