Facebook Messenger กำลังดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไง

Messenger logo

Facebook Messenger ขึ้น กำลังดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย การดำเนินการตี้อาจใช้เวลาสักครู่ Running security checks This may take a few seconds แก้ยังไง


ผู้ใช้งาน Facebook Messenger อาจได้รับการแจ้งเตือน “กำลังดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย… การดำเนินการตี้อาจใช้เวลาสักครู่ ” หรือ Running security checks This may take a few seconds หลายคนอาจรอสักระยะแล้วใช้งานได้ แต่บางคนรอนานและไม่สามารถใช้งานได้ แถมยังขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมาบ่อยๆ ทำให้เกิดคำถามว่า เกิดจากอะไร และต้องแก้ไขอย่างไร

กำลังดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย... การดำเนินการตี้อาจใช้เวลาสักครู่

ข้อความดังกล่าวอาจเด้งขึ้นมาตลอดเวลา ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย เกี่ยวกับการอ่านข้อความที่เกี่ยวกับการตั้งค่า “แชทที่เข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทาง” ซึ่งระบบอาจตรวจพบปัญหาการอ่านข้อความจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรืออาจเกิดจากความรายงานผิดพลาด ทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทำได้ดังต่อไปนี้

Running security checks This may take a few seconds

วิธีแก้ไข กำลังดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย Messenger

 • ลบแอพ Messenger และติดตั้งแอพใหม่
 • หลังจากลบแอพและติดตั้งใหม่ จะมีการแจ้งเตือนให้ใส่รหัส PIN หรือให้เข้าไปดูที่
  • การตั้งค่า (เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม ด้านบนซ้ายมือ (สำหรับ iPhone ) เลือกรูปฟันเฟืองด้านข้างโปรไฟล์)
  • ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
  •  แชทที่เข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทาง
  • เมนู “การเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย” ให้ทดสอบเปิด และให้กำหนด PIN
   การเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย
 • หลังจากกำหนด PIN (PIN คือรหัสเข้าใช้งาน Messenger เมื่อเราต้องการเปิดใช้งาน เป็นระบบป้องกันการแอบอ่านข้อความ) จะไม่มีการแจ้งเตือนนี้อีก แต่คุณจำเป็นต้องใส่ PIN ทุกครั้งที่จะเข้าใช้งาน Facebook Messenger
 • คุณอาจทดสอบการปิดการใช้งาน PIN ที่ตำแหน่งเดิม และตรวจสอบว่าการแจ้งเตือนหายไปหรือไม่ หากต้องการทดสอบการยกเลิกการใช้งาน PIN
About modify 4864 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.