งานงอกแล้ว ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด กสทช. ประมูล 3G 2.1GHz ฮั้วประมูล

กสทช. logo


หากยังจำได้กัน เมื่อประมาณ ปลายปี 2555 มีการประมูลคลื่นความถี่ 3G 2.1GHz ของ กสทช. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นเงิน 14,625 ล้านบาท เลือกย่านความถี่ 1950 MHz – 1965 MHz และ 2140 MHz – 2155 MHz
  • บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และ บริษัท ดีแทค เนคเวอร์ค จำกัด เสนอราคาเท่ากันที่ 13,500 ล้านบาท โดยทางบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด จับฉลากได้เลือกช่วงความถี่ก่อน จึงเลือกช่วงความถี่ 1935 MHz – 1950 MHz และ 2125 MHz – 2140 MHz
  • บริษัท ดีแทค เนคเวอร์ค จำกัด เลือกช่วงความถี่ 1920 MHz – 1935 MHz และ 2110 MHz – 2135 MHz

ผลการประมูล 3G บนคลื่นความถี่ 2100 MHz ได้ราคารวม 41,625 ล้านบาท โดยค่ายโทรศัพท์มือถือในไทย 3 รายได้แบ่งช่วงความถี่กันไปเครือข่ายละ 15 MHz เป็นระยะเวลา 15 ปี

โดยล่าสุดมีรายงานว่า คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงมติ ว่า “เอื้อประโยชน์ต่อเอกชนและทำให้รัฐเสียหาย

กสทช.

โดยประเดนของเรื่องนี้ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่า กสทช. ตั้งค่าราเริ่มต้นต่ำเกินไป (70%) โดยมีการวิเคาะห์และศึกษาจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายงานดังกล่าวเสนอให้ตั้งราคาขั้นต่ำไว้ที่ 82%

อนุกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดต่อบอร์ด กทค. จำนวน 4 คนคือ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร นายสุทธิพล ทวีชัยการ และนายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ส่วนบอร์ด กทค. อีกคนหนึ่งคือนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ไม่ได้ลงนามในมติจัดการประมูล

ขั้นต่อไป คณะอนุกรรมการจะส่งเรื่องเข้าที่ประชุม ป.ป.ช. ชุดใหญ่ให้ชี้มูลความผิดอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา – blognone

ประเดนที่หลายคนให้ความสนใจว่า คลื่น 3G 2.1GHz ที่ได้ประมูลไปแล้วนั้น จะทำอย่างไร โดยตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่า ปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ เพราะความผิดอาจเกิดจากกฎกติกาที่กำหนดออกมาเสียมากกว่า หรือ อาจจะต้องมาเริ่มต้นการประมูลกันใหม่ หมด อันนี้คงต้องรอดูความคืบหน้ากันต่อไป

About modify 4848 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.