Windows 11 logo

ตั้งค่าเปิดรูป Windows 11 ตั้งค่าแอพเริ่มต้นเปิดรูปภาพ ให้เปิดจากโปรแกรมที่เราต้องการทุกครั้ง

5 มกราคม 2022 modify 0
สำหรับผู้ใช้งาน Windows 11 ปกติแล้วเวลาเราจะเปิดไฟล์รูปภาพเมื่อทำการดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิด โปรแกรมเปิดรูปของ Windows 10 จะเป็นแอพ Photo หรือ Photo Viewer แต่หลายคน…
แปลงรูปภาพให้เป็นตัวอักษร

วิธีแปลงรูปภาพให้เป็นตัวอักษร แปลงเอกสารรูปภาพให้เป็นตัวหนังสืออย่างไร

12 กรกฎาคม 2021 modify 0
สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้รูปภาพมาแต่รูปภาพดังกล่าว อาจเป็นรูปแบบเอกสาร ที่มีตัวอักษร แต่มันไม่สามารถแก้ไขได้หรือภาพอาจจะไม่ชัด เพราะมันเป็นรูปภาพที่สแ…
FastStone Photo Resizer

วิธีใส่ลายน้ำรูปภาพ หลายรูปพร้อมๆกัน ใส่เครดิตภาพ ทำได้อย่างไร

21 มิถุนายน 2021 modify 0
สำหรับผู้ชอบการถ่ายรูปภาพ ที่ต้องการโพสต์รูปภาพลงไปยังอินเทอร์เน็ต แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าไม่อยากให้ใคร copy รูปของเราเลยคิดอยากจะทำลายน้ำหรือใส่เครดิตเอาไว้…