Weibo logo

วิธีสมัคร Weibo ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ และวิธีแก้ไขปัญหาหากไม่ได้รับ SMS

23 มีนาคม 2023 modify 0
Weibo คือแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่มีความนิยมในประเทศจีน มีลักษณะคล้ายกับ Twitter  ผู้ใช้ Weibo สามารถโพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงสามารถติดตาม…