เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัล แสดงเทคโนโลยีในงาน Digital Thailand 2016


NTT in Digital Thailand 2016

บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรธุรกิจ ภายในงาน Digital Thailand 2016 เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โดยเอ็นทีทีฯ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เยี่ยมชมบูธบริเวณโซน Smart Infrastructure โดยมี คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย รองประธาน บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล Thailand Bangkok 2 Data Center มาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (The Board of Investment of Thailand: BOI) ภายในศูนย์มีตัวอาคารสูง 4 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาด 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่าตู้แร็คจำนวน 1,500 ตู้ ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลได้อย่างยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ ภายในงาน Digital Thailand 2016 ประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาร่วมกันแสดงศักยภาพและความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์รวมการผลิตยุคใหม่ การค้า และการลงทุน ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน

 

About modify 4864 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.