คนแห่โพสต์ข้อความ ไม่อนุญาตให้ Facebook มีสิทธิ์ใช้ภาพ ชี้เป็นแชร์ลูกโซ่


วันนี้หากใครใช้งานเฟสบุ๊คอาจจะได้เห็นข้อความที่โพสต์ประมาณว่าไม่อนุญาตให้ Facebook มาใช้ภาพ กันอยู่มากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ภาพด้านล่าง)

ณ วันนี้ 2 กรกฎาคม 2016 เวลา 10.08 น. ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ Facebook รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของ Facebook สามารถใช้รูปภาพข้อมูลโพสต์ของข้าพเจ้าทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต หรือทั้งหมดที่อยู่ในProfile ของข้าพเจ้า ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาตามข้อความข้างบนนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ต้องการแจ้งให้ ทาง Facebook รับทราบ ว่าไม่มีสิทธิ์ ที่จะนำเอาข้อมูลของข้าพเจ้าไปเปิดเผย, คัดลอก , ทำสำเนา, แจกจ่าย หรือ ดำเนินการใดๆ โดยอ้างอิง จากข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า รวมถึงเนื้อหาของโพรไฟล์นี้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นความลับส่วนบุคคล. การละเมิดความเป็นส่วนตัวจะมีบทลงโทษโดยกฎหมาย  หมายเหตุ: Facebook ตอนนี้เป็นบุคคลสาธารณะ .สมาชิกของ Facebook ทุกคนต้องโพสต์ข้อความแบบนี้

ณ วันนี้ 2 กรกฎาคม 2016 เวลา 10.08 น.
ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ Facebook รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของ Facebook สามารถใช้รูปภาพข้อมูลโพสต์ของข้าพเจ้าทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต หรือทั้งหมดที่อยู่ในProfile ของข้าพเจ้า ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาตามข้อความข้างบนนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ต้องการแจ้งให้ ทาง Facebook รับทราบ ว่าไม่มีสิทธิ์ ที่จะนำเอาข้อมูลของข้าพเจ้าไปเปิดเผย, คัดลอก , ทำสำเนา, แจกจ่าย หรือ ดำเนินการใดๆ โดยอ้างอิง จากข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า รวมถึงเนื้อหาของโพรไฟล์นี้
ข้อมูลดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นความลับส่วนบุคคล. การละเมิดความเป็นส่วนตัวจะมีบทลงโทษโดยกฎหมาย

หมายเหตุ: Facebook ตอนนี้เป็นบุคคลสาธารณะ .สมาชิกของ Facebook ทุกคนต้องโพสต์ข้อความแบบนี้

As of today, I hereby give notice to all concerned that I do not give Facebook or any entities associated with Facebook permission to use my pictures, information, or posts, past, present, and future. By this statement, I give notice to Facebook that I strictly forbid disclosure, copy, distribution, or use of any information in my profile and/or it's contents for public use or to be used against me. The contents of my profile is private and confidential information. The violation of my privacy is punishable by law (UCC 1-308- 1 1 308-103 and the Rome Statute).  NOTE: Facebook is now a public entity. All members must post a note like this. If you prefer, you can copy and paste this version.  If you do not publish a statement, at least once, you are allowing Facebook, use of your photos, as well as the information contained in your profile, and status updates.  YOU MUST COPY & PASTE ONLY. DO NOT USE THE SHARE OPTION!

You may have seen a post telling you to copy and paste a notice to retain control over things you share on Facebook. Don't believe it. Our terms say clearly: You own all of the content and information you post on Facebook, and you can control how it's shared through your privacy and application settings. That's how it works, and this hasn't changed. You can visit Privacy Basics to find out more about who sees what you share on Facebook and other topics. You can also read the Data Policy to find out what information we collect and how it is used and shared. We want you to be informed and in control of your experience on Facebook.

 

ล่าสุดทาง Facebook ออกมาชี้แจงแล้วว่าอย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าว เพราะจริงๆแล้วเงื่อนไขการให้บริการได้เขียนเอาไว้อยู่แล้ว ทุกอย่างเป็นของเรา คุณยังบเป็นเจ้าของรูป และเนื้อหาต่างๆ สิทธิเป็นของเรา ไม่จำเป็นต้องมาโพสต์ (เอาจริงๆโพสต์ไปก็ไม่เกิดประโยชน์) ก็หากใครเห็นข้อความนี้ ก็ไม่ต้องแชร์หรือไปโพสต์นะครับเป็นข้อความหลอกล่วงแชร์ลูกโซ่ โพสต์ไปก็รกหน้าเฟสเปล่าๆ

About modify 4867 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.