เกมออนไลน์ในประเทศไทยประกาสปิด Server ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวเกมออนไลน์ต่างๆ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม


ผู้ให้บริการเกมส์ออนไลน์ต่างๆในประเทศไทยประกาศปิด server ชั่วคราวจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 อาทิเช่น เครือ Garena (League of Legends, Hero of Newearth, Point Blank, EA Sport FIFA Online 3, Lost Saga, Vindictus และ Path of Exile) เครือ True Digital Plus, เครือ Asia Soft

ประกาศจาก Garena

ประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์ให้บริการความบันเทิงเป็นการชั่วคราว เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอประกาศแจ้งการปิดเซิร์ฟเวอร์ของเกมคอมพิวเตอร์และเกมมือถือภายใต้การให้ บริการของบริษัท รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดรายการ TalkTalk เพื่อน้อมถวายความอาลัย

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในนามผู้บริหารและพนักงานบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ จึงขอประกาศแจ้งการทำการปิดเซิร์ฟเวอร์เกมคอมพิวเตอร์ทั้ง 7 เกม อันได้แก่ League of Legends, Hero of Newearth, Point Blank, EA Sport FIFA Online 3, Lost Saga, Vindictus และ Path of Exile และ เกมมือถือทั้ง 5 เกม ได้แก่ Headshot, FIFA Online 3 M by EA SPORTS, HERO, Dragon Quest, และ Thunder Strike รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดรายการ TalkTalk เพื่องดการให้บริการเพื่อความบันเทิงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ในนามคณะผู้บริหารและ พนักงานบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 13 ตุลาคม 2559

ประกาศจาก Good Games

ประกาศปิดให้บริการเกมชั่วคราว เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

โดยจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 59 เวลา 23:59 น. ถึง วันที่ 17 ต.ค. 59 เวลา 11:59 น.

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย

ด้วยจงรักภักดียิ่งชีวิต ทุกดวงใจไทยอุทิศจิตถวาย
ขอน้ำตาไทยทั้งผองนองหล่นราย แทนฝนปรายทุกชีวีพลีบูชา
ขอกุศลผลบุญไทยทั่วถ้วน มาประมวลส่งเสด็จทิพย์เวหา
สู่พิมานศุภสวัสดิ์สวรรยา แทนชีวาแทนดวงใจไทยถ้วนเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือ
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกาศจาก Play Park

บริษัท เอเชียซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งการปิดเซิร์ฟเวอร์ของเกมออนไลน์และเกมมือถือ ภายใต้การให้บริการของบริษัทฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เกมที่จะปิดทำการชั่วคราวมีรายชื่อเกมดังนี้
เกมออนไลน์ ได้แก่  Yulgang, Audition, DragonNest, Cabal, Cabal2, Krittika, Elsword, Tales Runner, Granado Espada, Phantasy Star Online2, Line of Sight
เกมมือถือ ได้แก่ Dragon Encounters, Pocket Maple Story, Puzzle Guardian, Disney Catch Catch, Disney Magic Kingdom, Destiny of Thrones, SuperSlug, เทพยุทธ์ไร้พ่าย
โดยจะทำการปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์และระบบการเติมเงินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ในนามคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน

 ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 13 ตุลาคม 2559

ประกาศจาก Electronics Extreme

ประกาศปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์เกมในเครือบริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เพื่อร่วมน้อมถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

 ทางบริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด ใคร่ขอประกาศแจ้งแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ เนื่องด้วยการเสด็จสวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในนามของคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด จึงขอประกาศแจ้งการปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์เกม ทั้งสิ้น 4 เกม ได้แก่ Infestation : Survivor Stories, Infestation World, Dragonica Online และ Ragnarok Online ซึ่งจะงดการให้บริการชั่วคราว มีผลทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ขอพระราชทานกราบถวายบังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ อย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด
วันที่ 13 ตุลาคม 2559

About modify 4887 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.