Facebook Messenger เพิ่มฟีเจอร์ reaction แสดงความรู้สึกข้อความ และ Mentions กล่าวถึงคนอื่น

Introducing Message Reactions and Mentions for Messenger

ปรับเพิ่มฟีเจอร์แสดงอารมณ์กับข้อความ และ สามารถกล่าวถึงคนอื่น พร้อมแจ้งให้คนที่กล่าวถูกทราบ


Facebook Messenger เพิ่มฟีเจอร์ reaction และ Mentions ฟีเจอร์ทั้งเป็นฟีเจอร์สำหรับเสริมความสามารถของหน้าสนทนา โดยฟีเจอร์ reaction เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกของข้อความ ส่วน Mentions เป็นกล่าวถึงบุคลอื่นและแจ้งให้ทราบว่ามีการกล่าวถึง

สำหรับฟีเจอร์ reaction เป็นการตอบสนองข้อความเจาะจงในแต่ละข้อความ คล้ายการกับแสดงความรู้สึกของโพสต์ โดย reaction สามารถแสดงความรู้สึกได้ในทุกๆส่วนของข้อความ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อความ สติ๊กเกอร์หรืออื่นๆ โดยสามารถแตะค้างไว้ที่ข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการจะแสดงอารมณ์ค้างเอาไว้จะมี reaction ต่างๆมาให้เลือกโดยมีให้เลือกคือ love, smile, wow, sad, angry, yes และ no โดยสามารถทำได้ในหน้าแชทกลุ่มและแบบส่วนตัว

reactions facebook

โดยเราสามารถดูได้ว่า ใครใส่ reaction อะไรไปบ้าง ได้ที่บริเวณมุมด้านล่างของข้อความนั้นๆ

reactions facebook

สำหรับฟีเจอร์ต่อไปคือ Mentions เป็นฟีเจอร์ที่ผู้ใช้สามารถกล่าวถึงบุคลภายในแชทได้ เพื่อแจ้งเตือนว่ามีการพูดถึงเขาอยู่ และจะมีการแจ้งเตือนไปยังคนที่ถูกกล่าวถึง ทุกคนในแชทจะเห็นเป็นไฮไลต์เป็นสีฟ้าในข้อความที่กล่าวถึง แต่จะไม่ได้รับการแจ้งเตือน (แจ้งเตือนเพียงคนเดียวคือคนที่ถูกกล่าวถึง)

reactions facebookMentions facebook

ฟีเจอร์ดังกล่าวเปิดให้ใช้แล้วในสหรัฐฯ และทยอยเปิดให้สามารถใช้ได้ทั่วโลกเร็วๆนี้

ที่มา – Facebook Newsroom

About modify 4864 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.