Twitter เตือน! ทวิตเตอร์ถูกล็อค ทวิตเตอร์ถูกระงับการใช้งาน หากอายุไม่ถึง

ผู้ใช้งานทวิตเตอร์โปรดระวัง อย่าเปลี่ยนปีวันเกิดให้สูงกว่าปี 2007 เพราะจะถูกล็อคทันที

สำหรับผู้ใช้งานโซเชียมีเดียต่างๆ มีข้อกำหนดการเล่นเรื่องของอายุแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะห้ามไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีเล่น เพราะเด็กที่มีอายุยังน้อย ยังขาดวุฒิภาวะบางอย่างที่จะใช้สือดังกล่าว Twitter เองก็เช่นเดียวกัน ที่ออกกฏมาว่าห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีใช้งาน

เด็กเล่นโซเชียล

ข้อกำหนดของ Twitter คือไม่อนุญาติให้ผู้ที่เกิดหลังปี 2007 ใช้งาน (หากนับตามปีเกิดในปีปัจจุบันอายุจะไม่ถึง 13 ปี) และก็มีการโพสต์หลอกให้เปลี่ยนวันเกิดในโปรไฟล์เป็นปี 2007 เพื่อปลดล็อกธีมใหม่ จนมีคนหลงเชื่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลของมันก็คือทำให้บัญชีถูกล็อค  Twitter จึงออกมาเตือนเรื่องนี้โดยระบุว่า “เราสังเกตเห็นความคึกคะนองที่พยายามให้ผู้คนเปลี่ยนวันเกิดใน Twitter ส่วนของโปรไฟล์เป็น 2007 เพื่อปลดล็อกธีมใหม่ โปรดอย่าทำเช่นนี้ คุณจะถูกล็อคเนื่องจากอายุต่ำกว่า 13 ปี”

สำหรับผู้ที่ใช้งานและเปลี่ยนปีเกิดจนทำให้บัญชี Twitter ถูกล็อคไปแล้ว จริงๆแล้วหลังจากเข้าใช้งานและแจ้งเตือนว่าบัญชีถูกล็อค จะมีการบอกขั้นตอนและวิธีทำเพื่อให้บัญชีสามารถกลับมาใช้บัญชีได้ตามปกติ

About modify 4268 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.