Google Chrome แปลภาษาไทยเว็บไซต์ และเมนูภาษาไทย

แปลภาษาเป็นภาษาไทยในเว็บไซต์ต่างๆด้วย Google Chrome


สำหรับผู้ใช้งานบราวเซอร์ในการเปิดอินเทอร์เน็ตอย่าง Google Chrome แล้วต้องการให้เมนูของโปรแกรมเป็นภาษาไทย หรือต้องการให้ Google Chrome แปลภาษาไทยในกรณีที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษของข้อความนเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งฟีเจอร์ใน Google Chrome ก็สามารถทำได้ ทำอย่างไรเรามาเรีนนรู้วิธีกัน

Google Chrome

เปลี่ยนเมนูภาษาไทย – อังกฤษ Google Chrome

เราสามารถเปลี่ยนภาษา Google Chrome ได้ตามต้องการโดยไปที่เพิ่มเติม (จุด 3 จุดบนขวามือ) แล้วเลือก การตั้งค่า (Settings)

การตั้งค่า Google Chrome

จากนั้นให้เลือก ขั้นสูง หรือ Advanced

Google Chrome advance ขั้นสูง

จากนั้นให้เลือก ภาษา หรือ Languages จะมีลูกศรให้กดเพิ่มเติม และบอกรายละเอียดว่า Google Chrome เรามีภาษาใดบ้าง หากไม่มีภาษาไทยให้กด add ภาษาและเพิ่มภาษาไทยไปกอน หากมีภาษาไทยอยู่แล้วให้เลือกที่จุด 3 จุดเพิ่มเติม เพิ่มให้ Google Chrome มาใช้ภาษาที่เราเลือก

Google Chrome เพิ่มเปลี่ยนภาษา

เมื่อคลิกที่เพิ่มเติมแล้วให้เลือก Display Google Chrome in this language จะเป็นการให้เมนูภาษาเป็นไปตามภาษาที่เราเลือกเพิ่มเติมมา ถ้าเราเลือกตรง Thai เมนูจะเป็นภาษาไทย

Order languages based on your preference

หลังจากเลือกไปแล้ว Google Chrome จะให้เรา Relaunch หรือปิดและเปิด Google Chrome ใหม่เพื่อให้สามารถใช้ภาษาที่เราตั้งได้ และเมื่อเปิดมาแล้วเมนูต่างๆใน Google Chrome จะเป็นภาษาไทย หรือภาษาที่เราตั้งค่า

settings languages Google Chrome

การให้ Google Chrome แปลภาษาไทยให้ในหน้าเว็บที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น

หลังจากเราเปลี่ยน Google Chrome เป็นภาษาไทยแล้วเราสามารถให้ Google Chrome แปลหน้าเว็บไซต์ต่างๆให้เป็นภาษาที่เราต้องการได้ โดยให้กดปุ่มแปลภาษาตรงด้านบนขวามือตรงบริเวณ Address bar

google chrome translate

แต่หากใครไม่ขึ้น หรือไม่มีให้กดปุ่มตรง Address Bar ให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่างในหน้าเว็บไซต์แล้วเลือกเมนู “แปลภาษาไทย”

google chrome แปลภาษาไทย

ก็จะปรากฏการแปลภาษามมาให้เราได้เหมือนกัน

นี้คือการแปลภาษต่างๆใน Google Chrome สำหรับผู้ที่ไม่ถนัดใช้งานในภาษาอื่น Google Chrome ก็มีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสะบายใจการใช้งาน ไม่ต้อง copy ข้อความไปวางในหน้าแปลภาษาให้วุ้นวาย สามารถทำได้ง่ายๆดังวิธีข้างต้น ลองนำไปปรับใช้งานกันดูนะจ๊ะ

About modify 4836 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.