เปิดคอมฯขึ้นข้อความ “PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLES FOR THIS GRAPHICS CARD” แก้อย่างไร

"PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR ALL GRAPHICS CARDS"

วิธีแก้ PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR ALL GRAPHICS CARDS


สำหรัผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องขึ้นมาฟ้องข้อความ “PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR ALL GRAPHICS CARDS” ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้ ปัญหาเกิดจากอะไร แล้วมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร มาลองดูรายละเอียดกัน

"PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR ALL GRAPHICS CARDS"

หากคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องไม่ติดและขึ้นข้อความดังกล่าว แปลได้ประมาณว่า “ให้เราปิดเครื่องและต่อสายไฟเลี้ยงของ PCIe” เป็นไปได้สูงที่ เราไม่ได้ต่อไฟเลี้ยงเข้ากับการ์ดจอ หรือในกรณีที่เสียบไว้อยู่แล้ว อาจมีปัญหาสายหลุดหลอมหรือปัญหาด้านอื่น ที่ไม่มีไฟมาเลี้ยงการ์ดจอ อาจะเป็นแบบ 6 PIN, 8 PIN หรืออื่นๆ

PCIe POWER

ปัญหาดังกล่าวอาจรวมถึง Power Supply ที่อาจมีปัญหาหรือจ่ายไฟไม่พอ ในกรณีที่พึ่งต่อและใช้งานการ์ดจอเป็นครั้งแรก หรือใช้งานหัวแปลง อาจขึ้นข้อความดังกล่าว

ปัญหา Error อาจมี 2 อย่างที่ต่างกันเล็กน้อยดังต่อไปนี้

  • PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLES FOR THIS GRAPHICS CARD
  • PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR ALL GRAPHICS CARDS

หากขึ้น CABLE(S) FOR ALL GRAPHICS CARDS อาจมีการ์ดจอมากกว่า 1 ใบ หรือมีที่เสียบสายไฟเลี้ยงมากกว่า 1 เส้น จำเป็นต้องต่อสายให้ครบ หรือการ์ดจอาจมีปัญหาไฟไม่พอ ส่วนใหญ่แล้วมักเกี่ยวที่ระบไฟ ให้ลองตรวจสอบดังที่กล่าวมาข้างต้น

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.