เปิดคอมฯขึ้น “All boot options are tried. Press (F4) key to recover with factory image using recovery Or any other keys for next boot loop iteration.”

เปิดเครื่องไม่ติด All boot options are tried. Press (F4) key to recover with factory image using recovery Or any other keys for next boot loop iteration.

All boot options are tried. Press (F4) key to recover with factory image using recovery Or any other keys for next boot loop iteration. แก้ไขอย่างไร


สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วอาจมีปัญหาไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นข้อความ “All boot options are tried. Press (F4) key to recover with factory image using recovery Or any other keys for next boot loop iteration.” อาจสงสัยว่าต้องแก้ไขอย่างไร และเกิดจากอะไร โดยมีวิธีแก้ดังต่อไปนี้

All boot options are tried. Press (F4) key to recover with factory image using recovery Or any other keys for next boot loop iteration.

ข้อความดังกล่าวส่วนใหญ่ถ้าขึ้นข้อความนี้มักจะเกิดจากการ Boot มีปัญหาเนื่องมาจากการตั้งค่าบูตแบบปลอดภัย หรือ Secure Boot เป็นการเข้ารหัสตอนเปิดเครื่องก่อนจะเข้า Windows หากระบบตรวจสอบว่ามีไฟล์แปลกปลอมหรือมีสิ่งผิดปกติอาจทำให้ปฏิเสธการเปิดเริ่มต้น Windows ทำให้ขึ้นข้อความดังกล่าว

วิธีแก้ปัญหา All boot options are tried. Press (F4) key to recover with factory image using recovery Or any other keys for next boot loop iteration.

ให้กด F4 หรือคีย์ใดๆตามที่เครื่องแนะนำ หรือให้เข้า Bios โดยการกด F2 หรือ Del (แล้วแต่ยี้ห้อของเครื่อง) หลังจากนั้นเมื่อเข้า Bios แล้วให้มองหาเมนู Secure Boot อาจอยู่ในแถบของ Security หรือ Advanced เพื่อทำการปิด Secure Boot ให้ตั้งค่าจาก Enable ให้เป็น Disable

เปิด Secure Boot เมนบอร์ด Asrock

หรือถ้าหาที่ตั้งค่าไม่เจอ อาจต้องทำการ Load optimized defaults หรือคืนค่าเดิมของ Bios (การคืนค่าเดิมของ Bios อาจทำให้การตั้งค่าเพิ่มเติมอื่นๆที่เราเคยตั้งค่าไว้หายไปต้องไปตั้งค่าใหม่) โดยการไปที่เมนู Exit แล้วจะมีให้เลือก Load optimized defaults (เมนบอร์ดวางรุ่นจะมีให้กด F9 เพื่อโหลดค่าเดิม) และทำการ Save and Exit ออกมา (เมนบอร์ดบางรุ่นจะให้กด F10 เพื่อบันทึกและออก)

 

About modify 4837 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.