ทำไมปลั๊กไฟมีฟิวส์ผิดกฎหมาย เพราะเหตุใด เลือกซื้อ ชุดสายพ่วง อย่างไร

วิธีเลือกชุดสายพ่วง ปลั๊กไฟมีฟิวส์ผิดกฎหมาย


จากกรณีมีกระแสการพูดถึง ปลั๊กไฟมีฟิวส์ ผิดกฎหมาย ห้ามซื้อและขาย อยู่บนโลกโซเชียลในตอนนี้ และมีข้อมูลออกมายืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องจริง ทำให้เกิดความสงสัยว่าเหตุใด ปลั๊กไฟมีฟิวส์ถึงผิดกฎหมายชุดสายพ่วง เป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2432 – 2555  โดย จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. โดยต้องผ่านเงือนไขต่างๆ หนึ่งในนั้นมีข้อกำหนดไว้ชัดเจนว่า ห้ามใช้ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน

ส่วนเหตุผลว่าทำไมปลั๊กไฟมีฟิวส์ผิดกฎหมาย เป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ส่วนปลั๊กไฟที่ถูกกฎหมายจะเป็นปลั๊กไฟแบบที่เป็นเบรกเกอร์ ที่จะตัดไฟเมื่อกระแสไฟเกินแทน

เรามาดู “มอก.2432-2555 เลือกซื้อ ชุดสายพ่วง อย่างไร จึงปลอดภัย” กัน

เลือกซื้อชุดสายพ่วงที่มีเครื่องหมาย มอก.ดีอย่างไร ?

  1. ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากชุดสายพ่วงที่ได้ มาตรฐานจะมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน ทำให้ไม่เกิด กระแสไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
  2. ประหยัดคำใช้จ่ายเพราะชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐานจะมี อายุการใช้งานยืนยาว ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยครั้งเพราะใช้ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน
  3. คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพราะ สมอ. จะตรวจติดตามระบบการผลิตอย่างสม่ำเสมอ
  4. ประหยัดเวลาในการเลือกซื้อ เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้ มอก. ผ่านการตรวจสอบจาก สมอ. แล้ว ทำให้มั่นใจได้ทันที

บทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการ ร้านจำหน่าย ที่ทำผิดกฎหมาย

  • ผู้ทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50.,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • การแสดงเครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 100.000-1.000.000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เลือกซื้อ ชุดสายพ่วง อย่างไร จึงปลอดภัย

ชุดสายพ่วง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ปลั๊กฟวง เป็น อุปกรณ์สำหรับเพิ่มความยาวของสายไฟฟ้าจากเต้ารับที่ติดอยู่กับผนังไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานปัจจุปันมีการใช้ชุดตายพ่วงกันอย่างแพร่หลายในเกือบทุก ครัวเรือน ทั้งยังหาซื้อได้ง่ายและมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตามความชอบและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน แต่รู้หรือไม่ว่าสาเหตุหนึ่งของไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นตันเหตุของการเกิดเพลิงใหม้ ส่วนใหญ่มาจากชุดสายพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานทำมาจากวัสดุที่มีคุณภาพต่ำ เช่น ชิ้นส่วนโลทะที่เป็นจุดสัมผัสของปตั๊กเสียบทำจากทยงเหลืองที่บางมาก หรือทำจากเหล็กชุบทองเหลือง ซึ่งเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งมักเกิดการหลวมคลอนของเต้ารับทำให้กระแสไฟฟ้าเดินไม่สะดวก เกิดความร้อนสูงขณะใช้งาน ทำให้เกิดการลุกไหมัดามไปติดส่วนที่เป็นพลาสติกนอกจากนี้ อาจมีการใช้สายไฟฟ้ที่มีขนาดเล็กและคุณภาพต่ำซึ่งไม่สามารถทนต่อการใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูงได้ หรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหดายเครื่องในเวลาเดียวกัน ทำให้สายไฟฟ้เกิตการลุกไหม้และลุกลามไปเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหมัตามมา รวมถึงไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการตัดกระแสไฟเกิน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.จึงได้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป ที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง มาตรฐานเลขที่ มอก 2432-2555 เป็นมาตรฐานบังคับ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา เป็นผลให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย ต้องผลิต นำเช้า และจำหน่ายชุดสายฟวงที่ได้รับใบอนุญาตและแสตงเครื่ยงหมายมาตรฐานจาก สมอ. เท่านั้น

ที่มา – กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

About modify 4864 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.