Facebook เราระงับบัญชีของคุณ บัญชีของคุณหรือกิจกรรมในบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานชุมชนของเรา แก้ไขอย่างไร

Facebook Logo

คุณเหลือเวลาอีก 30 วันในการคัดค้านคำตัดสิน หากคุณคิด่าเราระงับบัญชีของคุณด้วยความผิดพลาด เราสามารถแนะนำขั้นตอน 2-3 ข้อในการคัดค้านคำตัดสินได้


สำหรับเจ้าของบัญชี Facebook เมื่อเข้าสู่ระบบใช้งานหรือเข้าใช้งานแบบปกติแล้วขึ้นข้อความประมาณว่า “เราระงับบัญชีของคุณ เมื่อวันที่ วัน เดือน ปี บัญชีของคุณหรือกิจกรรมในบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานชุมชนของเรา” พร้อมข้อความ

คุณเหลือเวลาอีก 30 วันในการคัดค้านคำตัดสิน หากคุณคิด่าเราระงับบัญชีของคุณด้วยความผิดพลาด เราสามารถแนะนำขั้นตอน 2-3 ข้อในการคัดค้านคำตัดสินได้ คุณมีเวลาคัดค้าน 30 วันหลังจากที่เราดำเนินการกับบัญชีของคุณเป็นครั้งแรก หลังจากนี้บัญชีของคุณจะถูกปิดใช้งานถาวร ตอนนี้คุณเหลือเวลา 30 วัน

Facebook เราระงับบัญชีของคุณ บัญชีของคุณหรือกิจกรรมในบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานชุมชนของเรา แก้ไขอย่างไร

หาก Facebook ของคุณได้รับข้อความดังกล่าว และไม่สามารถใช้งานบัญชีได้ คำตอบมีอยู่แล้วในข้อความคือบัญชีของคุณถูกปิดการใช้งาน หรือโดนแบนนั้นเอง ส่วนว่าผิดเงื่อนไขอะไรนั้น เจ้าของบัญชีน่าจะพอทราบอยู่แล้ว แต่หากเราแน่ใจว่าไม่ได้ทำผิดอะไร และไม่ทราบว่าเราผิดอะไร เราจำเป็นต้องกด “คัดค้านคำตัดสิน” เพื่อส่งเอกสาร และร้องขอไปยังผู้ดูแล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และควรทำการคัดค้านหลังจากบัญชีมีปัญหาภายใน 30 วัน ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถคัดค้านได้อีก บัญชีของคุณจะถูกปิดการใช้งานอย่างถาวร

คำขอการคัดค้านรูปแบบอาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ให้กดที่ปุ่มสีฟ้า “คัดค้านคำตัดสิน” และดำเนินทำตามที่เฟสบุ๊คต้องการ ไม่มีวิธีอื่นนอกจากคัดค้านตรงนี้ หากใครอ้างว่าสามารถแก้ไขได้ จงอย่าเชื่อ การส่งคำขอการคัดค้าน อาจมีให้ส่งหลักฐาน ส่วนใหญ่มักให้ส่งเอกสารแสดงตัวตน เช่นบัตรประชาชน หรือหลักฐานเพิ่มเติมถ้ามี

จากนั้นให้รอทีมงานตรวจสอบ ปกติแล้วมักจะใช้เวลาไม่นาน (ประมาณ 1-2 วัน) แต่เนื่องจากช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจทำให้การตรวจสอบล่าช้าออกไป ทำได้เพียงแค่รอทีมงานของทาง Facebook ตรวจสอบเท่านั้น

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.