วันครูปี 2023 Google Doodle ประจำวันที่ 16 มกราคม “วันครูแห่งชาติ” ของประเทศไทย

วันครู

“วันครูแห่งชาติ” ของประเทศไทยตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี


วันนี้คุณจะเห็น Google Doodle หรือโลโก้ของหน้าเว็บค้นหาของ google เปลี่ยนไปเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพราะวันที่ 16 มกราคม เป็น “วันครูแห่งชาติ” ของประเทศไทย นั้นเอง บทความนี้เลยจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันครูของประเทศไทย ที่มาเป็นอย่างไร และทำไมต้องเป็นวันที่ 16 มกราคมของทุกปี

วันครู

“วันครู” ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 ในขณะที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ด้วย) เกิดจากการเรียกร้องขอครูให้กำหนดวันครูขึ้นมา เพื่อจุดประสงค์ให้เห็นความสำคัญของครู  คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 ให้วันที่ 16 มกราคม เป็นวันครูของทุกปี

โดยวันที่ 16 มกราคม เป็นวันที่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 เลยถือเอาวันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488

ข้าขอปฏิญาณว่า

  • ข้อ 1 ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นครู
  • ข้อ 2 ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
  • ข้อ 3 ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ แก่สังคม

การจัดงานวันครูมีจุดประสงค์หลักๆดังต่อไปนี้

  • กิจกรรมทางศาสนา
  • พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
  • กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น

คำขวัญวันครู

คำขวัญวันครูไม่ได้มีมาตั้งแต่เริ่มกำหนดให้ใช้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู แต่เริ่มมีใช้ในภายหลัง โดยเริ่มต้นจากการเป็นคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ก่อนและเปิดโอกาศให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการส่งคำขวัญวันครูเข้าประกวด หรือให้บุคคลสำคัญตั้งขึ้น โดยคำขวัญวันครูประจำปี 2566 คือ

  • “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.