Windows 11 ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษา ~ (Grave Accent) ไม่ได้ ทั้งที่ตั้งค่าปกติแล้วแก้ไขอย่างไร

Windows 11 logo

กดปุ่มเปลี่ยนภาษาไม่ได้ ตั้งค่าแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้


สำหรับผู้ใช้งาน Windows 11 หากต้องปุ่มเปลี่ยนภาษาสามารถตั้งค่าใน การตั้งค่าของ Windows ได้ปตกิ แต่หากใครที่ตั้งค่าตามที่ควรตั้งค่าแล้วคือเอาตัวหนอน ~ (Grave Accent) ในการเปลี่ยน แต่หลังจากตั้งค่าแล้วกดที่ตัวหนอนยังไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้พอกดก็ปรากฏตัวหนอน ~ คำถามคือเกิดจากอะไร และแก้ไขอย่างไร

Windows 11 logo in monitor

วิธีตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษา Windows 11 แบบปกติ

คลิกขวาที่ปุ่ม Start > Setting > เลือกเมนูด้านซ้ายมือ Time & language > Typing > Advanced Keyboard settings

Advanced keyboard settings Windows 11

เมื่ออยู่หน้าของ Advanced keyboard settings ให้เลือก Input language hot keys ดังภาพด้านล่าง

Change Key Sequence Windows 11

จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา Text Services and Input Languages ให้เลือก “Between Input Languages” จากนั้นให้กดที่ Change Key Sequence… ดังภาพด้านบน

Grave Accent Windows 11

หรืออ่านบทความเต็มได้ที่ วิธีตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษา Windows 11

ตั้งค่าแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานปุ่มเปลี่ยนภาษาได้

สำหรับปัญหาที่ตั้งค่าแล้วไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก เราตั้งค่าภาษาอังกฤษของ Windows เป็นแบบ English (United Kingdom) ซึ่งหากตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษรูปแบบนี้เวลากดที่ตัวหนอน จะเป็นการแสดง ~ และยังมีคีย์อื่นๆที่ต่างออกไปจากคีย์ภาษาอังกฤษที่บ้านเราส่วนใหญ่มักใช้กัน ส่วนใหญ่เราจะใช้ภาษาอังกฤษแบบ US หรือ English (United States)

อธิบายง่ายๆคือต้องเปลี่ยนภาษาอังกฤษจาก English (United Kingdom) เป็น English (United States) โดยให้ตามการเพิ่มภาษา English (United States) ไปก่อนและลบภาษา English (United Kingdom) ออก โดยทำได้ดังต่อไปนี้

คลิกขวาที่ปุ่ม Start > Setting > เลือกเมนูด้านซ้ายมือ Time & language > Language & region

add a language Windows 11

เพิ่มภาษา English (United States) ลงไปและให้ติ๊กถูกที่ “Set as my Windows display language” เป็นการกำหนดให้ภาษาอังกฤษแบบ US เป็นภาษาของเมนู เพื่อจะได้ลบภาษาอังกฤษแบบ UK ได้

Choose a language to install English US Windows 11

Install language features Set as my Windows display language

จากนั้นให้กด Install ระบบจะทำการติดตั้ง Language pack ลอง US ลงในระบบ อาจต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลด pack ของภาษา ให้รอจนกว่าจะดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จ

Language pack install Windows 11

เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จระบบจะแจ้งให้เราทำการ Sing out หรือออกจากระบบ เพื่อใช้งาน Windows display language ที่เราเพิ่มเข้าไปใหม่ให้กดปุ่ม Sing out

Windows needs to sign you out in order to apply your new display lanugage

หลังจากกด Sing out เครื่องจะออกจากระบบให้เข้าสู่ระบบใหม่ หรือกด Sing in คอมพิวเตอร์จะใช้รูปแบบภาษาของ US เป็นภาษาของระบบ จากนั้นให้ลบภาษา English (United Kingdom) ออกโดยไปที่เดิม คลิกขวาที่ปุ่ม Start > Setting > เลือกเมนูด้านซ้ายมือ Time & language > Language & region จากนั้นให้เลือกที่ 3 จุดเพิ่มเติมที่ English (United Kingdom) เลือกเมนู Remove

remove English United Kingdom Windows 11

หลังจากลบภาษาของ English (United Kingdom) แล้ว Windows จะมี 2 ภาษาคือ English (United States) และ Thai ให้ไปตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใหม่ (เลื่อนขึ้นไปดูการเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนภาษาด้านบน) ให้สังเกตว่าในช่องภาษา (ภาพด้านล่าง) ต้องมีภาษาเหลือ 2 ภาษา คือ Eng US และ Thai

Change Key Sequence Windows 11

 

About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.