iPhone เครื่องร้อนเร็ว แบตเตอรี่หมดไว เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

USB-A to Lightning logo

ใช้งานไอโฟนแล้วเครื่องร้อน แถมแบตฯหมดไวด้วย ต้องทำอย่างไร


สำหรับผู้ใช้งาน iPhone แล้วรู้สึกว่าเครื่องร้อนผิดปกติ หรือร้อนเร็วกว่าปกติอาจสงสัยว่าเกิดจากอะไร และต้องแก้ไขอย่างไร อาการเครื่องร้อน อาจเป็นเพราะมีปัญหาด้านอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์  รวมถึงการประมวลผลหนักเกินไป, การใช้งานแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน, การใช้งานอุปกรณ์ในพื้นที่ที่อุณหภูมิสูง, การติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่เป็นปัจจุบัน และอื่นๆ การแก้ไขปัญหานี้อาจจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่ปัญหาของแต่ละรายการ บทความนี้จะพูดโดยรวมเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เครื่องร้อน และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขให้กับผู้ใช้ที่อาจพบเจอปัญหาเครื่องร้อนดังกล่าว

iPhone 14 Pro spec

สาเหตุของเครื่อง iPhone ร้อน

 • มีการใช้งานแบตเตอรี่สูง ปัญหาหลักๆในการทำให้เครื่องร้อนส่วนใหญ่มักเกิดจากความร้อนที่เกิดจากการใช้พลังงาน หากใช้พลังงานสูงอาจทำให้แบตเตอรี่ร้อนและสงผลต่อการก่อให้เกิดความร้อน
  ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
 • ชาร์จแบตเตอรี่ในระดับที่ต่ำ และใช้งานเครื่องหรือเปิดแอปที่ใช้พลังงานสูงไปพร้อมๆกัน ในช่วงที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ต่ำและมีการชาร์จ ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่จะมีการเก็บประจุเข้าไปในแบตเตอรี่ ยิ่งหากแบตเตอรี่มีขนาดต่ำการเก็บประจุจะทำได้ดีในการเร่งประจุ ระหว่างนี้เองจะทำให้แบตเตอรี่มีความร้อนสูง ไม่ควรใช้งานเครื่องและชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยในขณะที่แบตเตอรี่ต่ำ
 • ใช้งานแอปที่ต้องการใช้พลังงานสูง หรือการประมวลผลต่างๆ เช่นแอปกล้องถ่ายรูป จะสังเกตว่าหากเปิดกล้องเป็นเวลานานๆ เครื่องจะเริ่มอุ่นๆ และร้อนขึ้นเรื่อยๆ
 • อุณหภูมิโดยรอบในขณะที่ใช้งานมีผลต่อการใช้งาน และความร้อนของเครื่อง เช่นการเล่นเกมใน iPhone ในกลางแจ้งมีแสงแดด
 • การแชร์เน็ตผ่าน ฮอตสปอตส่วนบุคคล การแชร์เน็ตแบบ เซลลูลาร์  ให้เครื่องอื่นผ่าน ฮอตสปอตส่วนบุคคล โดยเฉพาะแบบ Wifi จะทำให้เครื่องร้อนได้ไวมาก
 • การปรับแสงแสดงผลที่สว่างเกินไปทำให้ใช้งานพลังงานสูงอาจทำให้เครื่องร้อนได้เช่นเดียวกัน
  ศูนย์ควบคุมบนหน้าจอล็อค iPhone
 • แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หากคุณใช้งาน iPhone และรู้สึกว่าเครื่องร้อนง่าย รวมไปถึงแบตเตอรี่หมดไว อาการนี้สงสัญญาณว่าแบตเตอรี่ iPhone ของคุณอาจเริ่มเสื่อมสภาพแล้วก็เป็นไปได้
  ภาพหน้าปก แบตเตอรี่ iPhone
 • ปัญหาเกิดการแอปหรือฟีเจอร์บางอย่างทำงานผิดพลาด ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ในบางกรณีที่แอปหรือฟีเจอร์บางอย่างทำงานผิดปกติ ทำให้ใช้งานเครื่องหลัก รวมไปถึงพลังงานด้วย ให้ตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่ว่าแอปหรือฟีเจอร์ไหนใช้พลังงานมากผิดปกติหรือเปล่า
  การใช้งานแบตเตอรี่ iPhone
 • เกิดปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์อาจทำงานผิดปกติ ทำให้ระบบทำงานผิดพลาดบางอย่างอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องร้อนได้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหากเครื่อง iPhone ของคุณร้อนผิดปกติ

จากปัญหาการที่ทำให้เครื่อง iPhone ร้อนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการใช้พลังงานแบตเตอรี่และใช้การประมวลผลของเครื่องมากเกินไป ทางแก้ไขปัญหาจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ

 • ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่และใช้งาน iPhone ไปด้วย
 • หลีกเลี่ยงการใช้งาน iPhone ในที่แจ้ง เพราะการปรับแสงให้สู้กับการแสดงผลหน้าจอใช้พลังงานสูง และสภาพอุณหภูมิโดยรอบอาจทำให้เครื่องร้อนได้ง่าย
 • ตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ โดยไปที่ การตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จ > ตรวจสอบความจุสูงสูด หากความจุสูงสุดต่ำอาจบ่งบอกได้ว่าแบตเตอรี่ของคุณเสื่อม เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องร้อน หากต่ำกว่า 70% – 80% ควรทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ใหม่
  สุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จ
 • ควรเปิดใช้งานโหมด การชาร์จเพื่อถนอนแบตเตอรี่ (ดูได้จากภาพด้านบน) จะเป็นการชาร์จเพื่อถนอมแบตฯ เครื่องจะไม่ชาร์จต่อหากเครื่องของคุณมีไฟล์เกิน 80% และเครื่องยังร้อนอยู่
 • เก็บเครื่องไอโฟนของคุณไว้ในตำแหน่งที่อากาศถ่ายเท แบกเปลี่ยนความร้อนได้ดี หลีกเลี่ยง วางไอโฟนไว้ในรถ ในผ้าห่ม เคสที่ไม่ระบายความร้อน
 • หากมีความจำเป็นต้องแชร์เน็ต ฮอตสปอตส่วนบุคคล ควรวางเครื่อง iPhone ไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่ร้อน เพราะเครื่องจะร้อนมากหากมีการใช้งานเซลลูลาร์ที่มีการใช้งานมาก
 • ตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่ที่เป็นสาเหตุหลักในการทำให้เครื่องร้อน โดยไปที่ การตั้งค่า > แบตเตอรี่ > ดูการใช้งานแบตเตอรี่ของแอป หากพบแอปไหนทำงานผิดปกติหให้ตรวจสอบการทำงานของแอปนั้น หรือปิดการทำงานแอปเบื้องหลังของแอปนั้นทดสอบดู
  การใช้งานแบตเตอรี่ iPhone
 • รีเซ็ตการตั้งหลังการอัปเดต iOS เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำหรับ iPhone หลังการอัปเดต iOS อาจมีปัญหากับแอปบางรายการที่ทำงานผิดปกติ สงผลทำให้ เครื่องใช้งานแบตเตอรี่ผิดปกติ ทำให้เกิดสาเหตุเครื่องร้อน การรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด สามารถช่วยได้ในหลายกรณีจากสถิติการใช้งาน ให้ทดสอบ reset all setting iPhone ดูหากคุณแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้
  Reset All Setting iPhone
 • ส่งเครื่องให้ศูนย์บริการ iCare ตรวจสอบเครื่อง หากทุกสอบแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ปัญหาอาจเกิดจากความทำงานผิดปกติของฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหา ได้ด้วยตัวเอง จำเป็นต้องส่งให้ช่างตรวจสอบการทำงานผิดปกติ
  iCare logo

ทั้งหมดเป็นเทคนิคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากเครื่อง iPhone ของคุณร้อนผิดปกติ ให้ลองนำไปใช้งาน และแก้ไขตามความเหมาะสมของการใช้งาน

About modify 4883 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.