TV Samsung ขึ้นข้อความ “กำลังอัพเดต Smart Hub โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง” เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

Samsung logo

กำลังอัพเดต Smart Hub โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง


สำหรับผู้ใช้งาน TV Samsung อาจเป็นตอนเพิ่งเปิด TV เป็นครั้งแรกหรือในบางครั้งเกิดข้อความ “กำลังอัพเดต Smart Hub โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง” เมื่อเข้าใช้งานแอปต่างๆ ไม่สามารถใช้งานแอปและติดตั้งแอปได้ อาจเกิดคำถามว่าเกิดจากอะไร และต้องแก้ไขอย่างไร

กำลังอัพเดต Smart Hub โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง

ข้อความดังภาพด้านบนแสดงข้อความ กำลังอัพเดต Smart Hub โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง เมื่อเปิดใช้งานแอปต่างแสดงว่า TV กำลังอัปเดต Smart Hub ให้รอสักระยะ ยิ่งเป็นการติดตั้ง TV ในครั้งแรกแล้ว อาจใช้เวลาในการติดตั้งการอัปเดตสักระยะ การอัปเดตครั้งนี้จำเป็นต้องใช้งานอินเทอร์เน็ต หาก TV ของคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อช้า อาจใช้เวลานานกว่าปกติ

เมื่อทำการอัปเดตทั้งหมดแล้ว เราจึงจะสามารถใช้งาน TV ได้ปกติ ทั้งการติดตั้งแอป และเปิดใช้งานแอปต่างๆ

หากรอแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ อาจจำเป็นต้องทำการ reset การตั้งค่าของ TV Samsung ใหม่ ทำได้โดยไปที่การตั้งค่า (กดที่รีโมท Setting)  > ทั่วไปและความเป็นส่วนตัว > รีเซ็ต

reset Samsung TV

หากเครื่องถามหา PIN ให้ใส่ PIN ของคุณลงไป ถ้าไม่เคยเปลี่ยน PIN ให้ใช้ PIN เริ่มต้นของ Samsung จะเป็น 0000 จากนั้นให้รอจนกว่าจะเสร็จสิ้นและเริ่มทดสอบใช้งานทีวีใหม่ อาจจะขึ้นข้อความเดิม กำลังอัพเดต Smart Hub โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง ให้รอการอัปเดตใหม่ เพราะครั้งแรกอาจจะเกิดปัญหาระหว่างอัปเดต

About modify 4882 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.