วิธี Forward Port เน็ต 3BB เร้าเตอร์ Huawei รุ่น HG8145X6

วิธี Forward Port Router 3BB ยี้ห้อ Huawei รุ่น HG8145X6


สำหรับผู้ใช้งานเน็ตของ 3BB ที่ใช้เร้าเตอร์ของ Huawei และต้องการที่จะ Forward Port การตั้งค่า Forward Port ของเร้าเตอร์ Huawei ไม่ว่าจะใช้งานรุ่นอะไร ส่วนใหญ่แล้วจะตั้งค่าเหมือนกัน ต่างกันนิดๆหน่อยๆ ในบทความนี้จะสอนการตั้งค่าของเร้าเตอร์ Huawei รุ่น HG8145X6 โดยสามารถเปิด port ได้ทั้งต่อไปนี้

เร้าเตอร์ Huawei รุ่น HG8145X6

เร้าเตอร์ของเน็ต 3BB จะตั้ง IP Address ไว้ที่ 192.168.1.1 ให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา จะเป็น Google Chrome, Microsoft Edge หรืออื่นๆและพิมพ์ 192.168.1.1 ลงไปในช่อง Address bar

192.168.1.1 ลงไปในช่อง Address bar Huawei-HG8145X6

ให้ใส่ User Name และ Password ของเร้าเตอร์ ให้ดูที่ด้านหลังของเร้าเตอร์ ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง

Huawei-HG8145X6 username password

จากนั้นให้ใส่ Validate Code ที่มองเห็น (พิมพ์ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้) และกด Login

login Huawei-HG8145X6

ให้เลือกแถบ Forward Rules > Port Mapping Configuration > และให้กดปุ่ม New

Port Mapping configuration Huawei-HG8145X6

จะมีหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด

  • ให้กรอกในช่อง Mapping Name ใส่ชื่อที่คุณต้องการสือความหมายในการ Forward Port
  • Internal Host: ให้ใส่ IP Address เครื่องที่คุณต้องการจะ Forward Port
  • จากนั้นให้กด Add

หลังจากกด Add แล้วจะมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมา

Huawei-HG8145X6 Enable Port Mapping

ให้พิมพ์รายละเอียดดังต่อไปนี้

  • Protocal ให้เลือก TCP/UDP
  • Internal port number  (พอร์ตเชื่อมต่อภายใน) ให้ใส่ port ที่คุณต้องการจะเปิด
  • Enternal port mumber (พอร์ตเชื่อมต่อภายนอก) ให้ใส่ port ที่คุณต้องการจะเปิด
  • จากนั้นให้กด Apply

ดูคลิปประกอบบทความได้ที่

About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.